Кучеренко Алла Алімовна

кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».У 1986 році Алла Алимівна закінчила Цюрупинську середню школу № 1 і вступила до Херсонського державного педагогічного інституту ім.Н. К. Крупської, який закінчила 1991 року з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література». Цього ж року була запрошена на роботу викладача кафедри української літератури Херсонського державного  педагогічного інституту. Поєднувала роботу на кафедрі з роботою вчителя Цюрупинської середньої школи № 4 за направленням.

З 1996 року працювала на кафедрі історії на посадах викладача, доцента, заступника декана з організаційно-виховної роботи історичного факультету Херсонського державного педагогічного університету. Працювала у складі предметної приймальної комісії з історії та в Центрі довузівської підготовки, Академічному ліцеї ім. О. В. Мішукова. З 2004 року була членом  ДЕК, керівником обласної секції МАН «Етнографія», з 2005 року – головою журі секції «Етнологія».

Результатом наукової діяльності став захист кандидатської дисертації 2003 року у спеціалізованій раді Харківського  національного університету ім. В.Н.Каразіна з теми «Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.». У дисертації вперше в українській історіографії системно досліджено проблему зародження та розвитку у Херсонській губернії в проміжок 1861-1917 років організованого українського культурно-освітнього руху. У 2008 році отримала атестат доцента.

Роботу в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» розпочала з листопада 2017 року, тому  основними пріоритетними темами стають методичні розробки матеріалів з дисциплін, що забезпечують підготовку вчителів історії, правознавства, етики на курсах підвищення кваліфікації, а саме: «Формування критичного мислення на уроках історії», «Програмно-методичне забезпечення сучасного уроку з історії України», «Формування предметних та ключових компетентностей під час викладання історії».

Алла Алимівна є автором програм спецкурсів для слухачів курсів підвищення кваліфікації «Громадянська освіта», що має на меті реалізацію державної політики в галузі освіти засобами громадянського виховання, підвищення рівня професійної компетентності педагогів з питань громадянського виховання дітей та учнівської молоді та пропаганду перспективного педагогічного досвіду, сучасних освітніх і виховних технологій.

У 2019 році пройшла стажування в Херсонському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом на кафедрі фундаментальних дисциплін. Під час проходження стажування був розроблений та апробований спецкурс «Використання матеріалів текстових джерел на уроках історії».

За час роботи у вищій школі Алла Алимівна займається науковою та методичною діяльністю. Результати цієї роботи знайшли відображення більш як у 80 публікаціях наукового та науково-методичного характеру. Вона є членкинею Херсонської спілки краєзнавців України з 2012 року.

Стаж педагогічної роботи 28 років, у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації 24 роки.

За науково-педагогічну діяльність отримала нагороди: Почесні грамоти Херсонського міського голови, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Оберіть мову