Правила прийому

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради в 2024 році затверджені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266. З цим наказом можна ознайомитись за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-2024-roku/poryadok-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2024-roci

Інформація про прийом на навчання
до КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у 2024 році:

МАГІСТРАТУРА
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.
Спеціальність: 073 Менеджмент.
Освітньо-професійна програма: «Управління закладом освіти».
Форма навчання: заочна.
Джерела фінансування: за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступ на основі: диплома бакалавра або магістра (спеціаліста).
Для участі у конкурсному відборі необхідно подати сертифікати ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (предметний тест з управління та адміністрування).
У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту.

АСПІРАНТУРА
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка.
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки.
Освітньо-професійна програма: «Освітні, педагогічні науки».
Форма навчання: заочна.
Джерела фінансування: за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступ на основі: диплома магістра (спеціаліста).
Для участі у конкурсному відборі необхідно скласти вступні іспити зі спеціальності та з іноземної мови, а також презентувати дослідницьку пропозицію. При вступі на основі диплому іншої спеціальності складається додаткове вступне випробування з педагогіки. Умова допуску до іспиту з іноземної мови — сертифікат ЄВІ 2023 або 2024 років з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Оберіть мову