План проведення конференцій і семінарів

Наукові заходи, що проводить КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
у 2021 році


з/п
Назва заходу Термін проведення
1 ІV Всеукраїнська конференція «Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри» Квітень
2 Круглий стіл закладів вищої освіти «Роль науки в розвитку сучасної освіти України» Травень
3 Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи – 2021» 01-06 червня
4 VІ Всеукраїнська науково-методична  конференція  «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти й управління закладами освіти» Вересень
5 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Зростаюча конкурентноспроможна особистість в умовах диджиталізації суспільства» 21-22 жовтня
6 Всеукраїнська  науково-практична конференція «Система освіти дорослих в умовах світових змін» 26-27 жовтня
7 ІІІ обласні педагогічні читання з теми «Наукові концепції Л.С. Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці» (до 125-річчя від дня народження) Листопад
8 Обласні краєзнавчі читання «Ярмаркові традиції Херсонщини  в історії і сьогоденні» 5 лютого

Оберіть мову