Перелік та терміни прийому документів

Перелік документів до вступу на навчання (для здобуття ступеня магістр):

 1. Заява.
 2. Копія документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу) і копія додатка до нього.
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.
 4. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
 6. Копія екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ (у визначених Правилами прийому випадках).
 7. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 8. Копія свідоцтва про шлюб (у випадку зміни прізвища).

 

Терміни прийому документів (для здобуття ступеня магістр):

Будуть оприлюднені після затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

 

Перелік документів до вступу на навчання (для здобуття ступеня доктор філософії):

 1. Заява.
 2. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього.
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).
 5. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
 6. Особовий листок з обліку кадрів.
 7. Копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством).
 8. Список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (за наявності).
 9.  Копія екзаменаційного листка ЄВІ (у визначених Правилами прийому випадках).
 10. Копія сертифікатів, що підтверджують знання іноземної мови на рівні не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).
 11. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

 

Терміни прийому документів (для здобуття ступеня доктор філософії):

Будуть оприлюднені після затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Оберіть мову