Перелік та терміни прийому документів

Перелік документів до вступу на навчання (для здобуття ступеня магістр):

 1. Заява.
 2. Копія документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу) і копія додатка до нього.
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.
 4. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
 6. Копія екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ (у визначених Правилами прийому випадках).
 7. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 8. Копія свідоцтва про шлюб (у випадку зміни прізвища).

 

Терміни прийому документів (для здобуття ступеня магістр):

Чергова сесія прийому заяв і документів — з 2 жовтня 2023 р. до 18.00 14 жовтня 2023 р.

Початок прийому заяв та документів – 04 вересня 2023 р.

Закінчення прийому заяв та документів – 15 вересня 2023 р. до 18:00.

 

Перелік документів до вступу на навчання (для здобуття ступеня доктор філософії):

 1. Заява.
 2. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього.
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство.
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП).
 5. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
 6. Особовий листок з обліку кадрів.
 7. Копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством).
 8. Список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (за наявності).
 9. Копія сертифікатів, що підтверджують знання іноземної мови на рівні не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).
 10. Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

 

Терміни прийому документів (для здобуття ступеня доктор філософії):

Початок прийому заяв та документів – 16 жовтня 2023 року.
Закінчення прийому заяв та документів – 28 жовтня 2023 року до 18:00.

Оберіть мову