Аспірантура

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» здійснює прийом на навчання у 2024 році для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вибіркові дисципліни

З питань вступу на навчання звертатися:
+380503670030 — Жорова Ірина Ярославівна, голова Приймальної комісії
+380502605932 — Полещук Сабіна Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії
E-mail: magasp@academy.ks.ua

 

Оберіть мову