Магістратура

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» здійснює прийом на навчання у 2024 році для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Управління закладом освіти» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, заочна форма навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вибіркові дисципліни

 

З питань вступу на навчання звертатися:
+380503670030 — Жорова Ірина Ярославівна, голова Приймальної комісії
+380502605932 — Полещук Сабіна Вікторівна, відповідальний секретар Приймальної комісії
E-mail: magasp@academy.ks.ua

Оберіть мову