Оголошення приймальної комісії

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Запрошує на навчання

для здобуття ступеня «магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Форма навчання – заочна

для здобуття ступеня «доктор філософії»
за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
Форма навчання – заочна

З питань вступу на навчання звертатися за телефоном

+380953670030 (Жорова Ірина Ярославівна, в.о. ректора, Голова приймальної комісії),

E-mail: info@academy.ks.ua
Web: http://academy.ks.ua

РОЗКЛАД
конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого СВО магістра (ОКР спеціаліста)
зі спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб
(чергова сесія)

РОЗКЛАД
конкурсних вступних випробувань для вступу на навчання
для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого СВО бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) 
зі спеціальності 073 Менеджмент
заочної форми навчання 
(за кошти фізичних або юридичних осіб).

Оберіть мову