Біла Лариса Вікторівна

викладач кафедри теорії й методики викладання  навчальних дисциплін. Закінчила середню школу № 7 міста Коростеня Житомирської області. У 1981-1986 роках навчалася в Брянському державному педагогічному інститут ім. І. Г. Петровського на фізико-математичному факультеті та здобула спеціальність учителя фізики і математики середньої школи. Життєве кредо: «Позитивне відношення до життя».

Трудову діяльність розпочала в 1986 році у Коростенській середній школі №7  Житомирської області на посаді вчителя фізики та математики. З 1992 по 1994 роки працювала вчителем математики середньої школи в Західній групі військ, з 1994 по 2004 роки – в ЗОШ № 56 м.Херсон.

У жовтні 2004 року розпочала трудову діяльність у Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти  педагогічних кадрів на посаді методиста кабінету інформатики. У 2006 році стала працювати методистом науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, а з 2008 року – завідувачем зазначеної лабораторії. З 2021 року стала завідувачем навчально-методичної лабораторії забезпечення якості освіти.

З вересня 2007 року була викладачем кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, а з 2018 року – викладачем кафедри теорії й методики викладання  навчальних дисциплін. Основними напрямами наукової діяльність є обстеження та визначення реального стану системи загальної середньої освіти на певних рівнях моніторингу в Херсонській області, включення проблематики зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти до експериментально-дослідницьких програм.

Л.В.Біла здійснювала контроль за дотриманням усіх процедур щодо проведення моніторингу та впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в області, створювала банк статистичних даних результатів моніторингових досліджень, сприяє підвищенню якості загальної середньої освіти, відновленню її змісту, форм організації навчально-виховного процесу, у тому числі шляхом впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій, вела підготовку старших інструкторів та інструкторів, відповідальних за пункти проведення ЗНО, консультантів-реєстраторів пунктів реєстрації, старших екзаменаторів та екзаменаторів, залучених до перевірки відкритих завдань з української мови та літератури, математики й англійської мови, навчала вчителів-предметників працювати з тестовими матеріалами. Педагог вивчає та узагальнює міжнародний та вітчизняний досвід моніторингу якості освіти, висвітлює його в фахових виданнях, на міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-теоретичних та практичних конференціях, семінарах.

З метою отримання об’єктивної інформації про функціонування системи загальної середньої та дошкільної освіти для прийняття виважених управлінських рішень в області систематично приймає участь у проведенні моніторингових досліджень (міжнародних, всеукраїнських, регіональних)  за пріоритетними напрямами освітньої політики. Усього за період з 2007 по 2021 роки проведено 83 моніторингових дослідження.

Разом з працівниками лабораторії систематично організовує та проводить обласні семінари; спільні семінари з науково-методичними лабораторіями академії щодо проведення моніторингових досліджень з різних напрямів, приймає участь у веб-нарадах з представниками Інституту інноваційних технологій та змісту освіти та координаторами з питань моніторингу якості освіти районів та міст області.

Лариса Вікторівна брала участь у розробленні модуля «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів» з теми: «Система ЗНО та запровадження її в Україні».

Постійно відслідковує рівень організації освітнього процесу, якість викладання навчальних дисциплін на належному науково-теоретичному і методичному рівні, відповідність змісту лекційних та практичних занять потреб слухачів (за моніторинговими опитуваннями слухачів курсів підвищення кваліфікації) та здобувачів вищої освіти. Досліджує дані вхідного та вихідного діагностування знань слухачів курсів підвищення кваліфікації засобами Інтернету.

З метою надання методичної допомоги вчителям, які викладають у загальноосвітніх навчальних закладах предмети, винесені для складання ЗНО, постійній основі в режимі онлайн проводила тестування педагогів з даних предметів.

Біла Л.В. пройшла навчання за міжнародною програмою «Intel®Навчання для майбутнього», «Курс Microsoft із цифрових технологій».

Лариса Вікторівна є автором 16 методичних рекомендацій, 31 статті у фахових виданнях. У 2016 році стала лауреатом Восьмого всеукраїнського  конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Нагороди: грамота ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Почесна грамота й подяка управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, подяки Українського центру оцінювання якості освіти, Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти, Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, грамоти правління БОІФ «Інтершкола», подяка Херсонського міського голови.

Оберіть мову