Чух Ганна Павлівна

викладачка кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін. У 1992 році здобула освіту в Херсонському державному педагогічному  інституті ім. Н.К. Крупськоїза спеціальністю «Українська мова й література». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». З 2017 р. – здобувачка вищої освіти доктора філософії поза аспірантурою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Коло наукових інтересів Чух Г.П. – історія педагогіки, методика викладання української мови і літератури. Авторка близько 60 публікацій, серед яких – статті у фахових виданнях, науково-методичних журналах, методичні рекомендації, посібники для вчителів,  програма спецкурсу.

Оберіть мову