13 травня 2016 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з історії України.

13 травня 2016 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з історії України.

У Херсонській області під час ЗНО з історії України працювало 33 пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року тест з історії Україна мали намір складати 5995 абітурієнтів, взяли участь – 5656 осіб, що складає 94% від кількості зареєстрованих.

На пунктах працювали: 1044 педагогічних працівники (відповідальні, інструктори, чергові), 33 працівника ДСО при МВС. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювали 33 уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти.

Сертифікаційна робота зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2016 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, а також завдань з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин.

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії України здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 94 бала). На другому етапі, на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до вузів України.

Також результати тестування з історії України кожного абітурієнта будуть переведені в оцінку за шкалою 1-12 балів для зарахування результатів ЗНО як державної підсумкової атестації. Як державна підсумкова атестація з історії України буде зараховано виконання завдань №1-30 (максимум 47 балів за завдання ДПА).

Відповіді до завдань тестів з історії України буде розміщено 16 травня 2016 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»). Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями сертифікаційної роботи з історії України.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії України відбудеться після 26 травня 2016 року. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. Учасники ЗНО, які не подолають визначений «пороговий бал», уважатимуться такими, хто тест не склав.

Категорія: Новини
Оберіть мову