Слободенюк Лідія Іванівна

доктор філософії, доцент, проректор з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Народилася 22 травня 1962 року в с. Чаплино Васильківського району Дніпропетровської області.

У 1979 році закінчила Чаплинську середню школу Дніпропетровської області, Васильківського району. У 1979 році вступила до Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. Крупської на фізико-математичний факультет, у 1983 році закінчила повний курс зі спеціальності «математика» та отримала кваліфікацію «вчитель математики».

У 1995 р. закінчила повний курс спецфакультету «Психологія. Практична психологія» на базі Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, здобула другу освіту за спеціальністю «Практичний психолог».

З 1998 року по 2001 рік була здобувачем Київського інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України.

Заміжня, має двох доньок.

Життєве кредо: людина віддзеркалюється у своїх вчинках (Йоган Фрідріх Шиллер).

Трудову діяльність Лідія Іванівна розпочала 15.08.1983 р. вчителем математики Херсонської загальноосвітньої школи № 55, а з 15.04.1989 р. – Херсонської загальноосвітньої школи № 32.

З серпня 1995 року працювала на кафедрі педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів спочатку старшим викладачем, а з 04.06.2001р. по 28.12.2004 р. – завідувачем цієї кафедри. З 28.12.2004 р. й до нині працює проректором з навчально-методичної роботи та доцентом кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології на тему «Кількісні критерії психологічного опису мнемічних процесів». У 2004 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології.

Вона бере активну участь у реалізації міжнародних, всеукраїнських проектів і програм. Як обласний координатор успішно впроваджує на Херсонщині програми науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів освіти», «Психологічні та педагогічні аспекти роботи з дорослими», «Професійна компетентність працівника освіти», «Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання», «Психологічний супровід освітнього процесу».

Для студентів академії освітнього ступеня магістр галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Управління закладом освіти» розробила навчально-методичний комплекс дисципліни «Психологія управління», яку успішно викладає, керує дипломними роботами.

Велику увагу приділяє роботі з творчою молоддю, бере активну участь у вирішенні завдань виявлення та розвитку дитячої обдарованості. Багато років поспіль є організатором і членом журі обласних і всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та студентських конкурсів, зокрема Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Загальна та соціальна психологія». Є активним учасником науково-практичних конференцій, семінарів різного рівня. Організовує й проводить низку навчально-методичних семінарів, тренінгів, круглих столів з питань фахової й професійної підготовки педагогів.

Тісно співпрацює з навчальними закладами Херсонщини, здійснює науковий супровід науково-дослідної роботи експериментальних шкіл, а саме:

– у Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв Херсонської міської ради – закладі спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю з теми «Формування поліхудожньої компетентності здобувачів освіти в умовах закладу спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю». Термін проведення експерименту –
2018-2022 роки;

– у Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області – закладі загальної середньої освіти з державною формою власності з теми «Формування життєвої компетентності здобувачів освіти в умовах інноваційного освітнього простору закладу загальної середньої освіти сільської місцевості». Термін проведення експерименту: 2018–2022 роки;

– у Херсонському ясла-садку компенсуючого типу-центрі розвитку дитини № 60 Херсонської міської ради з теми «Моделювання навчально-корекційного освітнього середовища в дошкільному закладі». Термін проведення експерименту –
2016-2021 роки.

Основні проблеми, що входять до кола професійних інтересів: психологічні особливості змісту сучасних педагогічних нововведень – компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів та профільного навчання; проблеми змісту роботи психологічної служби системи освіти; психологічні основи післядипломної педагогічної освіти; психологічні особливості обдарованої дитини; психологічна підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до роботи з обдарованими дітьми; психодіагностика інтелекту та креативності; психологічний супровід освітнього процесу.

За темою наукового дослідження «Психологічний супровід освітнього процесу в закладах освіти» Лідія Іванівна підготувала до друку методичний посібник «Психологічний супровід обдарованих дошкільнят та молодших школярів» (2017 р.), розділ «Психологічний супровід навчально-виховного процесу»  колективної монографії «Теоретичні та методичні засади розвитку професійної компетентності вчителів та працівників психологічної служби в системі післядипломної освіти» (2018 р.), методичні рекомендації «Психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016 р.) та низку статей у фахових журналах і збірниках наукових конференцій.

Лідія Іванівна є членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».

Автор 90 наукових, науково-методичних праць, серед яких 3 монографії, 2 навчальні посібники, статті, тези конференцій, методичні рекомендації.

Має нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Софія Русова» та «Ушинський К. Д.», Почесні грамоти, подяки Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, Українського центру оцінювання якості освіти.

Оберіть мову