Слюсаренко Ніна Віталіївна

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, в 1992 – Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської. Наукову діяльність розпочала в період роботи на посаді вчителя трудового навчання в Херсонській загальноосвітній школі № 13 і продовжила в Херсонському державному університеті. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Зараз працює професором кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (за сумісництвом) та професором кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету. Н.В.Слюсаренко – фахівець у галузі педагогіки, історії педагогіки, методики трудового навчання, автор понад 300 наукових робіт. Наукові праці присвячені актуальним проблемам педагогіки загальноосвітньої та вищої школи, трудовому навчанню й вихованню підростаючого покоління, історії становлення трудової підготовки в школах України кінця ХІХ – ХХ століття. Ніна Віталіївна має власну наукову школу. Під її керівництвом захищено десять кандидатських дисертацій. Н.В.Слюсаренко є академіком двох академій: Міжнародної академії наук педагогічної освіти та Академії педагогічних і соціальних наук, член спеціалізованих вчених рад – Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, член Національної спілки журналістів України, відповідальний секретар збірника наукових праць «Педагогічний альманах», заступник головного редактора збірника наукових праць «Педагогічні науки», працює в редакційних колегіях науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», бюлетеня «Педагогічний проспект». За багаторічну працю та внесок у розвиток педагогічної освіти науки відзначена почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», знаками «Антон Макаренко», медаллю «Ушинський К. Д.», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Академії педагогічних наук України та ін.

Оберіть мову