25 вересня 2015 року в межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» відбулися засідання секцій.

25 вересня 2015 року в межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» відбулися засідання секцій.

Вони проходили на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та Комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради за напрямами: «В. О. Сухомлинський про розвиток духовних потреб дитини», «Виховання культури потреб особистості в сучасній школі», «Роль педагогів і батьків у вихованні культури потреб і бажань дитини», «Формування культури потреб дитини засобами художньо-естетичного пізнання світу», «Виховання культури читання у сучасній бібліотеці».

У секційних засіданнях взяли участь більше ніж 150 науково-педагогічних, педагогічних працівників із різних навчальних закладів. Присутні прослухали наукові доповіді, у яких піднімалися актуальні питання виховання духовних потреб сучасної учнівської молоді в контексті гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського. Теми роботи секцій визначили напрями обміну думками між учасниками конференції.

Актуальність порушених питань обумовила публікацію статей учасників у матеріалах конференції (три частини) та у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах», що виходить у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

На підсумковому пленарному засіданні Олександра Яківна Савченко – Голова Української асоціації імені Василя Сухомлинського, головний науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України поділилась позитивними враженнями від педагогічних читань, зазначила, що мета конференції була реалізована, та надала рекомендації до VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості».

Анатолій Миколайович Зубко – ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор філософії, професор подякував учасникам за актуальність, яскравість та глибину виступів і висловив побажання, щоб усі перспективні ідеї та пропозиції, що прозвучали на конференції, стали підґрунтям модернізації національної освіти України.

Ольга Василівна Сухомлинська – академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,дійсний член НАПН України також подякувала як організаторам конференції, так і її учасникам за активну плідну роботу та наголосила, що актуальними в наш час є роздуми В. Сухомлинського про важливі аспекти діяльності школи такі, як взаємозв’язок моральності і знань, духовної культури і освіченості.

Активна участь у роботі конференції педагогів та науковців довела, що вони постійно творчо використовують багатогранну педагогічну спадщину В.Сухомлинського в навчально-виховному процесі сучасної школи. Тому Українська Асоціація Василя Сухомлинського прийняла рішення про передання естафети проведення визнаних міжнародною педагогічною спільнотою Педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» у 2016 році Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти.

Завершальним етапом пленарного засідання конференції і педагогічних читань стало урочисте вручення ректором КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктором філософії, професором Анатолієм Миколайовичем Зубком штандарту Міжнародної науково-практичної конференції освітянам Волині в особі ректора Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Петра Степановича Олешка.

_DSC0030

_DSC0110

_DSC0114

_DSC0137

_DSC0171

Категорія: Новини
Оберіть мову