08 липня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з географії.

08 липня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з географії.

Учасниками додаткової сесії стали особи:

  • які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не могли вплинути;
  • стосовно яких було допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
  • які відбувають кримінальне покарання у закладах державної пенітенціарної служби України;
  • які проживають або проживали на окупованій території (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь) і територіях, де здійснюється антитерористична операція та зареєструвалися на ЗНО у період з 21 лютого до 20 квітня.

До поважних причин, які перешкодили абітурієнту взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні під час основної сесії, належать:

  • участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та Міністерства молоді та спорту України;
  • захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено медичною довідкою форми № 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листа непрацездатності;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у проходженні зовнішнього оцінювання.

У Херсонській області працювало 4 пункти проведення ЗНО з географії: 1на базі Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої школі школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради та 3 – на базі закладів державної пенітенціарної служби України.

На ЗНО з’явилося 11 учасників, що складає 73 % від кількості зареєстрованих осіб.

У Херсонській області на базі закладів державної пенітенціарної служби України у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії взяли участь 27 осіб: 10 осіб – з державного професійно-технічного навчального закладу «Дар’ївський навчальний центр № 10», 3 особи – з Північного навчального центру № 90 і 2 особи – з Білозерської виправної колонії Херсонської області №105.

Зміст сертифікаційної роботи з географії визначено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти та затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Сертифікаційна робота зовнішнього незалежного оцінювання з географії у 2015 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді, а також завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Загальна кількість завдань тесту ЗНО з географії – 58, на виконання яких учасникам тестування відведено 150 хвилин. Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник ЗНО з географії, правильно виконавши всі завдання тесту – 92.

Відповіді до завдань тестів з географії буде розміщено 09 липня 2015 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»). Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями сертифікаційної роботи з географії.

Для визначення результатів додаткової сесії ЗНО з географії при регіональних центрах оцінювання якості освіти створені групи експертів, які після аналізу виконаних учасниками завдань тесту встановлять кількість тестових балів, що визначить «пороговий бал» тесту ЗНО з предмета.

Офіційне оголошення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з географії відбудеться після 15 липня 2015 року. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. Учасники ЗНО, які не подолають визначений «пороговий бал», уважатимуться такими, хто тест не склав.

Категорія: Новини
Оберіть мову