05 червня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з німецької мови.

05 червня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з німецької мови.

У Херсонській області працював 1 пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №47 Херсонської міської ради. На ЗНО з німецької мови було зареєстровано 52 особи, з’явилося 48 учасників, що складає 92,3% від кількості зареєстрованих осіб.

На пункті працювали: 12 педагогічних працівників (відповідальні, інструктори, чергові), 1 працівник ДСО при МВС. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювала 1 уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти.

Зміст сертифікаційної роботи з німецької мови визначено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти та затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Упродовж 120 хвилин учасники ЗНО з німецької мови мали змогу розв’язати 43 тестових завдання. Завдання тестів поділені на різні форми, кожна з яких має власну схему оцінювання. Максимально можливий результат за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи з німецької мови дорівнює 56 тестовим балам. Останнє завдання тесту передбачає створення власного висловлювання в письмовій формі за запропонованою комунікативною ситуацією обсягом не менш ніж 100 слів.

Відповіді до завдань тестів з німецької мови буде розміщено 06 червня 2015 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»). Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями закритої форми сертифікаційної роботи з німецької мови. Зазначимо, що виконання завдання відкритої форми оцінюватиметься екзаменаторами.

Для визначення результатів ЗНО з німецької мови при регіональних центрах оцінювання якості освіти будуть створені групи експертів, які після аналізу виконаних учасниками завдань тесту та встановлять кількість тестових балів, що визначить пороговий бал тесту ЗНО з предмета.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови відбудеться після 16 червня 2015 року. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, уважатимуться такими, хто тест не склав.

Категорія: Новини
Оберіть мову