28 травня 2015 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

28 травня 2015 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Відповідно до плану експериментальної роботи в навчальних закладах області на засіданні вченої ради заступник директора з навчально-виховної роботи Брилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Цюрупинського району Райміля Талятівна Бондаренко представила звіт про результати експерименту з теми «Організаційно-педагогічні умови профільного навчання природничого напряму в загальноосвітній школі сільської місцевості» (науковий керівник – Галина Сергіївна Юзбашева, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; методичний консультант – Наталя Сергіївна Шолохова, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, завідувач науково-методичної лабораторії фізики та астрономії КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»).

Вченою радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» схвалено результати експерименту та рекомендовано до впровадження в навчальних закладах області моделі профільної освіти «Діалог партнерства» та «Розвиток самореалізації особистості на основі профільного навчання (природничий напрям)», що була створена та апробована під час дослідно-експериментальної роботи в Брилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Цюрупинського району.

Викладач кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Ірина Миколаївна Раєвська представила звіт про результати роботи кафедри з теми «Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти», яка реалізовувалася в межах роботи над загальною науково-дослідною темою академії «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення».

Під час роботи над науково-дослідною темою працівники кафедри проводили дослідження, спрямовані на вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів, розвиток творчого потенціалу молодших школярів та вихованців дошкільних навчальних закладів. Результати наукового пошуку дозволили втілити в життя низку цікавих педагогічних проектів, останнім з яких стало проведення Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О.Сухомлинського» 13-14 травня 2015 року.

Видавнича діяльність, участь у конференціях, семінарах, круглих столах сприяли впровадженню інновацій у процес підготовки педагогів, популяризації інноваційних підходів до післядипломної педагогічної освіти тощо. Результати наукового пошуку відображені в монографіях, наукових статтях, матеріалах численних конференцій різних рівнів. У навчально-методичній літературі, посібниках, статтяхнауково-педагогічних працівників кафедри викладені інноваційні ідеї щодо розв’язання проблем післядипломної педагогічної освіти, пов’язаних з темою дослідження.

Своїм рішенням вчена рада схвалила результати роботи кафедри з теми «Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти» та визначила доцільним продовжити діяльність кафедри щодо впровадження результатів дослідження, ураховуючи типи навчальних закладів області та їхній профіль.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендацій до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» видавничій продукції науково-педагогічних працівників академії та педагогів області.

_DSC0009

_DSC0014

_DSC0017

Категорія: Новини
Оберіть мову