23 квітня 2014 року відбулась регіональна науково-методична конференція «Виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів»

391 39223 квітня 2014 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулась регіональна науково-методична конференція «Виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів». Метою заходу було з’ясування стану розробленості методологічних, теоретичних та методичних засад виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів для подальшої оптимізації означеного процесу.
Для участі у роботі конференції надійшли:
— 121 заявка від науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів міст Херсона, Кіровограда, Києва, Луганська, Миколаєва, Одеси, Тернополя, Чернігова; методистів районних (міських) методичних кабінетів та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Херсонської області;
— більше 50 статей та тез доповідей для публікації у збірці матеріалів конференції та збірнику наукових праць «Педагогічний альманах», який внесено до переліку фахових видань України.
Позитивно-конструктивний тон пленарному засіданню конференції задали доповіді: Володимира Григоровича Бутенка, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, завідувача кафедри педагогіки і психології Херсонського національного технічного університету з теми «Підготовка майбутніх учителів до естетизації життєдіяльності учнівської молоді»; Галини Михайлівни Сагач, доктора педагогічних наук, доктора теології, професора, дійсного члена Міжнародної академії богословських наук, Академії наук Вищої освіти України, Міжнародної педагогічної академії, Міжнародної академії акмеологічних наук, професора кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з теми «Концепт «щастя» у творчій спадщині Григорія Сковороди і сучасні погляди крізь призму концепту «успіх»»; Сергія Олександровича Моїсеєва, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з теми «Віртуальний світ у вимірах людського щастя». Виступаючі зробили логічний та емоційний наголос на тому, що виховання щасливої особистості неможливе без розбудови освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу на засадах краси, добра, істини, віри, надії та любові, а також ефективної підготовки учнів до виконання в соціумі ролей сім’янина, громадянина та працівника. Під час виступів на секційних засіданнях учасниками конференції були висвітлені теоретико-методологічні засади розбудови виховного простору розвитку щасливої особистості; організаційно-методичні та технологічні аспекти виховання щасливої особистості в сучасному соціумі; особливості превенції впливів асоціального середовища на розвиток щасливої особистості; специфіка підготовки педагогічних працівників до виховання щасливої особистості у нових соціокультурних реаліях.

Категорія: Новини
Оберіть мову