29 жовтня 2014 року кафедра педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» в рамках міжнародної співпраці взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение»

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение», яка відбулася на базі Приамурського державного університету імені Шолом Алейхема. До складу міжнародного почесного комітету конференції увійшли Наталія Геннадіївна Баженова (виконувач обов’язків ректора Приамурского державного університету імені Шолом Алейхема, кандидат педагогічних наук, доцент), Катерина Йосипівна Артамонова (президент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор), Світлана Костянтинівна Бондирева (ректор Московського психолого-соціального університету, академік Російської академії освіти, доктор психологічних наук, професор, директор Федеральної державної наукової установи «Інститут соціалізації і освіти»), Анатолій Миколайович Зубко (ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор філософії, професор), Сергій Вікторович Пишун (директор Школи педагогіки Далекосхідного федерального університету, директор філіалу Далекосхідного федерального університету в м. Уссурійськ, доктор філософських наук, професор); до складу міжнародного науково-організаційного комітету увійшли Раїса Кузьмівна Серьожнікова (завідувач кафедри педагогіки Приамурського державного університету ім.Шолом-Алейхема, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук Росії), Василь Васильович Кузьменко (завідувач кафедри КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, професор), Григорій Олександрович Капранов (заступник голови Школи педагогіки Далекосхідного федерального університету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки).

Метою конференції є висвітлення проблеми становлення суб¢єктності в освітньому просторі та узагальнення досвіду становлення суб’єктної освітньої позиції особистості (учня, студента) в просторі педагогічної взаємодії.

Учасниками конференції представлено у вигляді доповідей окремі аспекти вирішення проблемних питань, пов’язаних зі становленням суб’єктності в освітньому просторі.

У вступному слові Раїса Кузьмівна Серьожнікова привітала колег КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» із нагоди 70-річчя заснування навчального закладу та окреслила шляхи роботи конференції.

Василь Васильович Кузьменко також привітав російських колег з 25-річчям створення Приамурського державного університету ім.Шолом-Алейхема та представив учасників конференції.

На конференції із доповідями виступили:

Цзун Чєнцзюй – викладач Хейхейского університету Китайської народної республіки – доповідь «Педагогіка дошкільних закладів Китаю як суб’єкти освітнього процесу»;

Лариса Володимирівна Чумак– кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – доповідь «Професійна майстерність вчителя світової літератури: компетенція в інтерпретації в художній літературі»;

Ірина Іванівна Корольова– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і освітнього менеджменту Херсонського державного університету – доповідь «Моніторинг професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі»;

Олена Іванівна Данилова – здобувач кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – доповідь «Професійно-технічна освіта в освітньому просторі Херсонщини»;

Ірина Ярославівна Сафонова– здобувач кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – доповідь «Математична компетентність – одна з найважливіших складових життєвих компетентностей старшокласників».

У процесі роботи конференції було винесено на обговорення результати дослідження наукових шкіл Владлени Костянтинівни Григорової, Раїси Кузьмінівни Серьожнікової, Бориса Ентільйовича Фішмана з питань: «Генезис виховного потенціалу дитячого громадського руху» (кандидат  педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Приамурського державного університету ім. Шолом-Алейхема Владлена Костянтинівна Григорова), «Психолого-педагогічний супровід самореалізації особистості в акмеологічному просторі освіти» (доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Приамурського державного університету ім. Шолом-Алейхема Раїса Кузьмінівна Серьожнікова), «Проектування і педагогічна підтримка розвитку учасників освітньої діяльності (доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Приамурського державного університету ім.Шолом-Алейхема Борис Ентільйович Фішман).

Заслухавши і обговоривши доповіді, учасниками і організаторами конференції була реалізована мета конференції.

Одержанні наукові результати науковців є наслідком плідної співпраці КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Приамурського державного університету імені Шолом Алейхема, Академії педагогічних та соціальних наук Російської Федерації, Міжнародної академії наук педагогічної освіти Російської Федерації, Московського психолого-соціального університету та інших закладів України, Російської Федерації та Китаю.

DSCN6865

Категорія: Новини
Оберіть мову