18 вересня 2014 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика»

_DSC0161 _DSC0079

Конференцію проводила кафедра педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» спільно з Приамурським державним університетом імені Шолом-Алейхема.

Метою конференції було осмислення психолого-педагогічних засад діяльності фахівця в контексті вдосконалення сучасного освітнього процесу й гармонійного розвитку особистості.

Урежимі онлайн взяли участь учасники конференції з Біробіджана, Києва, Херсонської області та інших міст України.

Відкрив роботу конференції доктор філософії, професор, ректор Анатолій Миколайович Зубко. Привітавши учасників конференції, він повідомив, що в заході беруть участь науковці і педагоги-практики з Росії, Польщі, України.

Попри 8-годинну різницю в часі на зв’язку були колеги із Приамурського державного університету імені Шолом-Алейхема. З вітальним словом звернулися до учасників Раїса Кузьмівна Серьожникова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної педагогічної академії, завідувач кафедри педагогіки ФДБОЗ ВПО «Приамурський державний університет імені Шолом-Алейхема» та Борис Єнтилійович Фішман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-освітнього центру «Центр досліджень та інновацій». Вони привітали колектив Херсонської академії неперервної освіти з 70-річчям закладу, передали найкращі побажання своїх колег та висловили пропозиції щодо подальшої співпраці, спільних проектів.

Раїса Кузьмівна Серьожникова виступила також на пленарному засіданні з доповіддю «Ноосферная педагогика как инновационная технология в системе подготовки специалистов».

Доктор педагогічних наук, профе­сор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, профе­сор кафедри педагогіки і психології Євдокія Петрівна Голобородько у своєму виступі звернула увагу на особливості сучасної педагогічної діяльності, зміну її акцентів, пріоритетів відповідно до умов сьогодення.

Лариса Миколаївна Сергеєва, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри університетської та професійної освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України розкрила суть кайдзен-менеджменту, особливості і вплив «кайдзен» як філософії і методики управління на становлення корпоративної культури, згуртування команди, особливого стилю взаємин в організації.

Доктор педагогічних наук, доктор теології, професор кафедри теорії і методики виховної роботи Галина Михайлівна Сагач присвятила свій виступ духовним аспектам педагогічної діяльності, зокрема духовно-моральному вихованню особистості засобами риторики.

Виступ доктора педагогічних наук Василя Васильовича Кузьменка стосувався суттєвих аспектів самовдосконалення фахівця у процесі його професійної діяльності.

Ніна Віталіївна Слюсаренко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, професор кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у своїй доповіді щодо особистісного освітнього простору вчителя розкрила його структуру, функції, змістове наповнення тощо.

Естетичному вихованню студентської молоді присвятив свій виступ Володимир Григорович Бутенко, доктор педагогічних наук, профе­сор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти.

Анісімов Анатолій Юрійович – директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент усвоїй доповідірозкривсучасні підходи до організації навчально-методичної роботи регіональним центром оцінювання якості освіти.

Завершила пленарне засідання доповідь Лариси Володимирівни Чумак, яка висвітлила деякі аспекти професійної майстерності вчителя світової літератури.

Подальша робота конференції відбувалася в секціях за такими напрямами:

üПріоритетні напрями професійного розвитку та вдосконалення діяльності фахівця.

üПрофесійний розвиток педагогів: індивідуальний та диференційований підходи.

üСучасні освітні технології у системі підготовки фахівців.

üОсвітньо-виховний простір як середовище формування особистості.

üПсихолого-педагогічні засади соціалізації учнівської та студентської молоді.

üТеорія і практика розвитку особистості: історичний аспект

Загалом у роботі конференції взяли участь представники 37 вищих та 16 загальноосвітніх навчальних закладів України, Росії і Польщі.

Україну представляли науковці і педагоги міст Херсон, Одеса, Київ, Кіровоград, Миколаїв, Полтава, Івано-Франківськ, Сімферополь, Умань, Харків, Чернігів, Глухів, Біла Церква, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, а також Херсонської області.

Серед учасників конференції – 29 докторів наук, 93 кандидати наук, 22 викладачі ВНЗ, 29 аспірантів та здобувачів, 5 директорів та 19 учителів загальноосвітніх навчальних закладів, 10 практичних психологів, 12 методистів.

Категорія: Новини
Оберіть мову