26 та 27 серпня 2014 року в рамках серпневої конференції педагогічних працівників Херсонської області в режимі онлайн були проведені засідання предметних секцій

26 та 27 серпня 2014 року в рамках серпневої конференції педагогічних працівників Херсонської областіна базіКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» в режимі онлайн були проведені засідання предметних секцій за напрямами: дошкільна освіта, початкова освіта, літературна освіта (українська та світова), математична освіта, фізична освіта біологічна освіта, хімічна освіта, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, історична освіта, виховна робота та психологічна служба. До роботи приєднались педагогічні колективи дошкільних та навчальних закладів області, районних (міських) методичних кабінетів, психологічних служб системи освіти.

У ході роботи секцій були розглянуті актуальні питання щодо організації роботи у новому навчальному році. Так, на секції вчителів та методистів початкових класів Таміла Миколаївна Клюєва, завідувач науково-методичної лабораторії початкового навчання, наголосила, що початкова школа вже третій рік поспіль працює в умовах оновлення змісту освіти та розповіла про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році. Тетяна Вільямівна Комінарець, завідувач кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання, у своєму виступі звернула увагу на внесення змін до програм на новий навчальний рік. З методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в початкових класах у 2014/15 навчальному році ознайомила методист науково-методичної лабораторії початкового навчання Ольга Володимирівна Стребна. Окрім того, не залишилися поза увагою і питання організації навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами. Це питання висвітлила Олена Вікторівна Юдіна, методист інклюзивної освіти науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології.

Під час роботи секції за напрямом біологічна освіта розглянуто питання: Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти як інструмент модернізації освіти; методичні рекомендації щодо викладання біології і основ здоров’я 2014/2015 н.р; особливості методики викладання біології у 6-х класах за новою програмою, інформаційне та методичне забезпечення викладання предметів. У рамках роботи секції відбулася зустріч із Костянтином Миколайовичем Задорожним, кандидатом біологічних наук, головним редактором журналу «Біологія» Видавничої групи «Основа», автором робочого зошита «Біологія. 6 клас» та Іриною Григорівною Шаховою, головним редактором видавництва «Ранок» (м. Харків).

У роботі секції вчителівта методистів української мови і літератури, російської мови і світової літератури взяли участь завідувач науково-методичної лабораторії української мови і літератури Людмила Петрівна Марецька, завідувач науково-методичної лабораторії російської мови і світової літератури Олена Іванівна Левандовська, а також кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету Сергій Аркадійович Омельчук. Педагоги ознайомилися з нормативно-правовою базою викладання шкільних курсів української, російської мов та української, світової літератур, зі стратегією і тактикою вивчення предметів в новому 2014/2015 навчальному році. Предметом обговорення були актуальні питання: упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, науково-методичного забезпечення шкільних курсів мов і літератур, нових підходів до викладання та визначення шляхів реалізації змістових ліній навчання (за новими програмами), виконання єдиного орфографічного режиму. Особлива увага приділялася роботі з обдарованою молоддю.

На секції працівників психологічної служби завідувач науково-методичної лабораторії практичної психології та соціальної роботи Оксана Іванівна Ворона наголосила, що у зв’язку з подіями останніх місяців, що відбуваються в Україні, постала необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим особам, так і цілим соціальним групам. У зв’язку з цим зазначено важливість системної роботипрактичних психологів на високому науково-методичному рівні.

В аспекті реалізації моделі інклюзивної освіти в регіоні розглядалися питання щодо актуальних проблем впровадження інклюзії, організації психологічного і соціально-педагогічного супроводу. Учасники секції намітили шляхи реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах області.

Під час роботи секції іформаційні технології в освітізавідувач науково-методичної лабораторії інформатики Вадим Сергійович Назаренко звернув увагу на те, що у 2014-2015 н.р. значна увага буде приділена таким питанням, як чинність програм для викладання інформатики у початковій та основній школі; відсутність підручників для 6-го класу; робота з обдарованими дітьми; нові форми роботи лабораторії інформатики з учителями-предметниками та методистами РМК(ММК). Під час роботи секції зазначалось і те, що в діяльність науково-методичної лабораторії інформатики будуть впроваджуватися хмарні технології, збільшиться кількість онлайн зустрічей.

На секції за напрямом виховна робота завідувач відділу виховної роботи Таїсія Йосипівна Гусь звернула увагу на методичні рекомендації МОН України від 25.07.2014 р. № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.» та наголосила, що у зв’язку з соціально-політичною ситуацією в Україні педагогічним колективам необхідно посилити патріотичний характер виховання, а саме: виховувати учнів у дусі патріотичного обов’язку, готовності до військової служби та захисту України, поваги до національного та міжнародного законодавства, засад демократії та правової держави. Завідувач кафедри виховної роботи Сергій Олександрович Моїсеєв у своєму виступі з питань організації науково-дослідницької роботи у ЗНЗ висвітлив нерозривність зв’язку науки та практики, актуальні проблеми у вихованні підростаючого покоління, сучасні загрози духовно-морального та національно-патріотичного розвитку суспільства; специфіку роботи педагогічних колективів навчальних закладів у науково-дослідній проблемі області у виховних вимірах.

Для працівників дошкільних навчальних закладів завідувач науково-методичної лабораторії дошкільного виховання Тетяна Вадимівна Киричук у своєму виступі окреслила пріоритетні напрями освітньої діяльності та акцентувала увагу на нормативному і програмовому врегулюванні змісту освітньо-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах. Методист лабораторії Вікторія Сергіївна Мусієнко звернула увагу на проблему патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Голова місцевого осередку «Асоціація працівників дошкільної освіти» Наталія Миколаївна Шаповал доповіла про діяльність зазначеної асоціації в 2014 році у всеукраїнському масштабі. Рекомендації щодо впровадження концептуальних підходів до організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в умовах дошкільного навчального закладу надала методист науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки і психології Олена Вікторівна Юдіна.

На засіданні секції для вчителів і методистів фізики, астрономії і природознавства завідувач науково-методичної лабораторії Наталя Сергіївна Шолохова акцентувала на таких питаннях: основні завдання викладання фізики, астрономії і природознавства у 2014/15 навчальному році;виконання практичної частини програм;контрольно-оцінювальна діяльність учителів;навчальне середовище для учнів і вчителів, методика його створення;екологічна, економічна та політехнічна спрямованість навчання фізики.

На засіданні секції з математичної освіти завідувач науково-методичної лабораторії математики Юлія Іванівна Пономаренко з учителями і методистами розглянула питання «Про навчання математики в 5-11класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»; інструктивно-методичні рекомендації від 24.05.13 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». Особливу увагу звернула на те, щошості класи загальноосвітніх навчальних закладів починають працюватиза новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Для вчителів та методистів хімії завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін Галина Сергіївна Юзбашева розкрила зміст компонентів стратегії розвитку шкільної хімічної освіти, щодо змісту нової програми; збільшення профорієнтаційної роботи на уроках хімії; здійснення самоосвіти учителів хімії; використання творчих вправ і розрахункових задач.

Про особливості викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» у 2014/2015 навчальному році у своєму виступі розповіла Тетяна Адамівна Асламова, завідувач науково-методичної лабораторії історії, правознавства і етики.

У рамках секційних засіданнь освітяни Херсонщини мали можливість отримати відповіді на всі запитання, що виникли в ході підготовки до нового навчального року.

Інформаційно-методичні матеріали до нового навчального року розміщені на сайті КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» за посиланням.

DSC_0032

DSC_0034

DSCF1400

Категорія: Новини
Оберіть мову