26 червня 2024 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

26 червня 2024 року на засіданні вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради обговорювалось питання «Про хід упровадження результатів наукових досліджень кафедр в освітній процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників».

Аналіз науково-дослідних тем працівників кафедр та робота над їх реалізацією свідчить про їх актуальність, відповідність викликам сьогодення, спрямованість на забезпечення ефективного та якісного здійснення підвищення кваліфікації педагогів, на розвиток та формування загальних та професійних компетентностей слухачів відповідно до Професійного стандарту вчителів закладів загальної середньої освіти. Завідувачі кафедр у своїх виступах зосередили увагу на перспективах науково-дослідної діяльності та впровадженні її результатів в освітній процес. Вчена рада схвалила рішення з даного питання.

Окрім цього на розгляд вченої ради було винесено питання «Про науково-методичний супровід інклюзивного навчання в закладах освіти Херсонської області», яке розкрила завідувачка  ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Олена Юдіна. Заслухавши і обговоривши вказане питання, вчена рада шляхом відкритого голосування прийняла відповідне рішення.

Ірина Жорова, в.о. ректора, перший проректор академії, висвітлила питання, пов’язані з організацією освітнього процесу для здобувачів вищої освіти в Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Рішенням вченої ради затверджено результати підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників академії.

Вчена рада рекомендувала до друку збірник наукових праць «Педагогічний альманах» (випуск 57).

Категорія: Новини
Оберіть мову