25 січня 2024 року відбулося розширене засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

25 січня 2024 року відбулося розширене засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, що відзначилося прийняттям низки важливих рішень.

Обговоривши інформацію Ольги Володимирівни Стребної (кафедра теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій), Василя Васильовича Кузьменка (кафедра педагогіки й менеджменту освіти), Сергія Олександровича Моїсеєва (кафедра теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти), Галини Сергіївни Юзбашевої (кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін) вчена рада взяла до відома звіти кафедр за 2023 рік та схвалила основні напрями роботи на 2024 рік.

У своїх виступах доповідачі зазначили, що у 2023 році діяльність кафедр було спрямовано на реалізацію пріоритетних напрямів реформування освіти, зокрема, особливої уваги було надано реалізації положень Концепції Нової української школи, інклюзивної освіти, психологічної підтримки учасників освітнього процесу, вимірювання та подолання освітніх втрат серед здобувачів освіти, підготовці вчителів до запровадження компетентнісного підходу, дистанційної освіти, використання в освітньому процесі інформаційно-цифрових технологій.

Окрім цього на розгляд вченої ради було винесено питання про звіт бухгалтерії за 2023 рік і ухвалення бюджету академії на 2024 рік, яке до відома присутніх донесла головний бухгалтер Ольга Олександрівна Проценко. Заслухавши і обговоривши вказане питання, вчена рада шляхом відкритого голосування прийняла відповідне рішення.

Рішенням вченої ради затверджено тематику спецкурсів, лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників академії на 2024 рік; теми дисертаційних досліджень аспірантів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка); індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани наукової роботи аспірантів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка).

Вчена рада рекомендувала до друку бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних та педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (2023 рік), збірник наукових праць «Педагогічний альманах» (випуск 55).

Категорія: Новини
Оберіть мову