З 7 червня по 25 червня 2021 року у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» проходили очні курси підвищення кваліфікації за 150-ти, 120-ти та 30-ти годинними програмами.

З 7 червня по 25 червня 2021 року у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» проходили очні курси підвищення кваліфікації за 150-ти, 120-ти та 30-ти годинними програмами. В удосконаленні професійних компетентностей взяли участь 412 учителів Херсонської області.

21-25.06.2021 для вчителів 1-х класів 2021-2022 навчального року було проведено 30-ти годинні курси підвищення кваліфікації з теми: «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в початковій  школі за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Увагу освітян зосереджено на опрацюванні нормативної бази функціонування науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в національному освітньому просторі, опануванні методиками викладання навчальних предметів у 1 класі та методиці роботи й організації ранкових зустрічей за проєктом, удосконаленні умінь і навичок з формування в учнів проєктних класів компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій на уроках «Я пізнаю світ».

Під час авторських курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури (автори д.п.н, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Олена Кохановська, к.п.н., доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін Людмила Марецька) з теми «Секрети успішного онлайн-уроку української мови і літератури») слухачі в інтерактивній формі опановували різноманітні цифрові технології навчання, які сприятимуть ефективній взаємодії вчителя та учнів як під час дистанційного навчання, так і традиційного уроку української мови та літератури. Це Googleclassroom як освітнє середовище, Zoom як платформа для взаємодії онлайн, Padlet як ресурс для розміщення найрізноманітнішої інформації для вчителя й учнів, Kahoot, Wordwall, Mentimeter для оцінювання та здійснення зворотного зв’язку.

Категорія: Новини
Оберіть мову