Швед Ганна Володимирівна

Викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій. Народилась 06 серпня 1986 року в м. Херсоні. У 2008 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогічна освіта» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, логопеда. У 2019 році закінчила навчання у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» за спеціальністю «Менеджмент» й здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання). З 2019 року є здобувачем вищої освіти доктора філософії поза аспірантурою на кафедрі педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Тема дисертаційного дослідження – «Розвиток змісту післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти України (50-ті – початок 90-х рр.)». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор І.Я. Жорова. Коло наукових інтересів: загальна педагогіка, історія педагогіки.

Оберіть мову