Осипова Наталія Володимирівна

доцент кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат технічних наук, доцент. Народилася 2 червня 1975 року у м. Цюрупинську. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель математики», здобула кваліфікацію «Магістр математики». З 2009 року є кандидатом технічних наук. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності 01.05.02
Математичне моделювання та обчислювальні методи. Вчене звання доцента кафедри інформатики присвоєно у 2011 році. Є членом спеціалізованої вченої ради Херсонського державного університету К 67.0151.02 зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. Автор понад 50 наукових, науково-методичних праць, серед яких 9 навчально-методичних посібників (1 посібник з грифом МОН), понад 25 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації. Має міжнародні сертифікати: Microsoft Office Specialist Expert та ECDL. Учасник міжнародних проектів: Tempus TACIS CD JEP_25215_2004 «GISAU»; Tempus TACIS IB JEP_26239_2005 «ECDL для українських адміністраторів»; Tempus Project JEP_27247_2006 «ICT based learning and personal development services for students»; Tempus JEP-27237-2006 «Computing Curricula for Ukrainian Universities». Основні питання, що розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Наукові, дидактичні, організаційні і технологічні аспекти створення і використання ІКТ у навчанні», «Розвиток інформатичної компетентності у вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін», «Метод опорних задач при вивченні планіметрії», «Методика організації елективних курсів з математики у профільній школі» та ін. Нагороджена: подякою Херсонського державного університету за успіхи у науковій роботі та керівництво науковою роботою студентів.

Оберіть мову