Гаврилюк Галина Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Із 1994 по 1999 роки навчалась у Херсонському державному педагогічному університеті на інженерно-педагогічному факультеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Спеціалізація: обслуговуюча праця» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, обслуговуючої праці.

Протягом 2000-2008 рр. працювала вчителем трудового навчання та основ здоров’я Гладківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району.

Із 08 вересня 2008 року Галина Михайлівна продовжила свій трудовий шлях у Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (нині – Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти») на посаді завідувача науково-методичної лабораторії трудового навчання та безпеки життєдіяльності. А з 20 листопада 2008 року стала викладачем кафедри теорії й методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін.

26 травня 2016 року нею було успішно захищено дисертацію «Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ніна Віталіївна Слюсаренко).

З 01 лютого 2019 року – старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, а з 01 лютого 2021 року – доцент цієї ж кафедри.

Загальний педагогічний стаж становить 23 роки.

Галина Михайлівна є членом навчально-методичної ради КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Входить у склад редакційних колегій науково-методичних журналів «Таврійський вісник освіти» (м. Херсон), «Трудова підготовка в рідній школі» (м. Київ). Тісно співпрацює з науковими співробітниками відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, беручи участь у різноманітних спільних заходах. Є тренером з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»; тренером з методики навчання вчителів для викладання тренінгового курсу «Вчимося жити разом» в основній та старшій школі на засадах розвитку життєвих навичок. Активно займається роботою з обдарованою молоддю, олімпіадним рухом тощо.

Автор понад 120 наукових, науково-методичних праць, серед яких є програмні педагогічні засоби, методичні рекомендації, статті, тези у фахових виданнях, матеріалах конференцій. Вона бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, фестивалях педагогічних ідей, методичних студіях тощо. Входить до складу творчих груп для здійснення актуальних наукових досліджень із питань розвитку технологічної освіти.

Пріоритетні сфери її професійної діяльності тісно пов’язані з творчим пошуком та науковими дослідженнями актуальних педагогічних потреб, як то: розвиток творчого потенціалу педагогів-технологів у системі післядипломної педагогічної освіти; розробка і впровадження комплексного змістовно-методичного забезпечення навчання учнів за технологічним профілем; інноваційне дидактичне забезпечення трудової підготовки за проектно-технологічною системою навчання; відродження українських національних традицій ужиткового мистецтва в декоративній творчій праці; комплексне забезпечення оволодіння учасниками освітнього процесу закладів повної загальної середньої освіти безпекою життєдіяльності та охороною праці.

Оберіть мову