Кохановська Олена Вікторівна

доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. Народилась 10 травня 1982 року у місті Херсоні. У 2004 році закінчила Херсонський державний університет, отримавши кваліфікацію «Викладач математики. Вчитель основ інформатики». 2008 року закінчила Херсонський національний технічний університет, отримавши кваліфікацію «спеціаліст з фінансів». 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук на тему «Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів». Має понад 30 наукових публікацій, серед яких монографія, навчально-методичний посібник, статті, тези, методичні рекомендації та розробки тощо. Нині працює над науково-дослідною темою «Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти в навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття». Матеріал лекційних та практичних занять О. В. Кохановської ознайомлює слухачів курсів з найновішими досягненнями у сфері дистанційної освіти, поглиблює їх знання з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Оберіть мову