22 квітня 2021 науково-педагогічні працівники КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» долучилися до Міжрегіонального науково-методичного семінару «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні науки».

 22 квітня 2021 науково-педагогічні працівники КВНЗ «Херсонська академія  неперервної освіти» долучилися до  Міжрегіонального науково-методичного семінару «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні науки».

Модераторка заходу, Марія Чепіль, завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  сфокусувала увагу учасників на важливості розроблення єдиної стратегії акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Вона наголосила на потребі творчого підходу до побудови освітніх програм, зокрема орієнтації вибіркових дисциплін на поглиблене вивчення спеціальності та застосування знань на практиці.

Основні напрями процесу формування освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» окреслила Тетяна Завгородня, докторка педагогічних наук, професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

До обговорення проблем та перспектив підготовки майбутніх докторів філософії долучилися професори кафедри педагогіки й менеджменту освіти  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Проблему вдосконалення освітньо-наукової програми спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» висвітлив Василь Кузьменко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри;  особливості реалізації права аспірантів на вибір навчальних дисциплін розкрила Ірина Жорова, докторка педагогічних наук, професорка, перша проректорка; організацію освітнього процесу в аспірантурі із застосуванням дистанційних технологій представила Олена Кохановська, докторка педагогічних наук; про необхідність наближення освітнього процесу в аспірантурі до тематики наукових досліджень молодих учених зазначила Ніна Слюсаренко, докторка педагогічних наук.

Учасники семінару узагальнили проблеми і перспективи педагогічної вищої освіти та узгодили шляхи подальшої співпраці, зокрема проведення таких міждисциплінарних зустрічей у плановому режимі.

Категорія: Новини
Оберіть мову