17 лютого 2021 року відбулося конкурсне випробування «Дистанційний урок».

17 лютого 2021 року відбулося конкурсне випробування «Дистанційний урок». Метою якого є демонстрація учасниками конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього процесу у дистанційному режимі у форматі проведення дистанційного уроку без залучення здобувачів освіти.

До початку дистанційного уроку учасники конкурсу надали журі:

— технологічну карту уроку де відображено: тему, мету та завдання уроку; етапи уроку;

— діяльність вчителя та учнів на кожному етапі уроку;

— електронні освітні ресурси, що використовуються на уроці;

— способи оцінування діяльності учнів та форми зворотнього зв’язку.

Тривалість підготовки до уроку – не менше 4 годин. Тривалість уроку – 30 хвилин, запитання журі до 5 хвилин.

Оцінювалося: фахове знання предмета, методична компетентність; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності; організація навчальної взаємодії та зворотнього зв’язку; урахування освітніх потреб учнів, диференціація навчальних завдань; доступність та якість дидактичного, ілюстративного, інструктивного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність вибору мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ.

Категорія: Новини
Оберіть мову