Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 19 жовтня 2020 року в онлайн-режимі за допомогою хмарної платформи ZOOM відбувся обласний науково-практичний семінар з теми «Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за новим Державним стандартом початкової освіти»

Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 19 жовтня 2020 року в онлайн-режимі за допомогою хмарної платформи ZOOM відбувся обласний науково-практичний семінар з теми «Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за новим Державним стандартом початкової освіти» за участі Тетяни Георгіївни Гільберг, кандидата географічних наук, доцента, завідувача кафедри методики навчальних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автора підручника «Я досліджую світ»); Наталії Вікторівни Сергєєвої, головного редактора видавництва «Генеза»; Ніни Миколаївни Павич, старшого викладача кафедри теорії та методик природничо-математичних дисциплін та технологій  Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У роботі заходу взяли участь 60 педагогів із закладів загальної середньої освіти Херсонської області.

Тетяна Георгіївна Гільберг у своєму виступі ознайомила присутніх із навчально-методичним комплектом інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та із сучасними підходами, методами, технологіями організації освітнього процесу, реалізованими в ньому. Зупинилась на загальних результатах навчання, звернувши увагу на вагомі аспекти діяльності учнів: відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення навчальних моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи тощо. Авторка пояснила, як навчальний зміст розробленого інтегрованого курсу поєднує природничу, громадянську, історичну, здоров’язбережувальну, соціальну, технологічну освітні галузі, як він сприяє розумінню навколишнього світу дитиною, адже діти молодшого шкільного віку –  це «чомусики», це маленькі дослідники, які весь час запитують про явища і об’єкти, які спостерігають у довкіллі. Їх цікавить те, як діяти в ситуаціях, у які потрапляють, запитують про те, що відчувають тут і тепер. Дитину не цікавить, яка наука вивчає певний об’єкт. Їй цікаво пізнавати його в цілісності, таким, яким вона його відчуває, таким, який її цікавить у цю мить життя. Тетяна Григорівна надала поради щодо використання дослідницького підходу та видів дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.

Наталія Вікторівна Сергєєва розповіла про електронний додаток до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та зазначила, що використання його в освітньому процесі надасть учителеві можливість зробити уроки цікавими, а учням навчатися з радістю й задоволенням.

На особливостях STEM-освіти як інноваційної науково-технічної системи навчання акцентувала увагу присутніх Ніна Миколаївна Павич. Вона зазначила, що майстерність учителя полягає в тому, щоб створити найкращі та найзручніші умови для розвитку творчості та пізнавальної активності учнів, інтересу до відкриттів. Ніна Миколаївна розповіла про змістове наповнення технологічної освітньої галузі – невід’ємної складової інтегрованого курсу «Я досліджую світ», пояснила, як найкраще організувати практичну роботу учнів за темами й завданнями підручника, продемонструвала альбом з технологічної освітньої галузі, провела майстер-клас з виготовлення одного з виробів.

Важливість цього заходу важко переоцінити, адже зустріч дала можливість педагогам подивитися на проблему викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» абсолютно по-новому, спробувати вийти за рамки стереотипних дій і способів навчання, не зупинятися на шляху творчого пошуку та згенерувати свою професійну діяльність, щоб максимально розширити уявлення маленького здобувача освіти про світ, що його оточує.

Учасники семінару відзначили, що такі заходи сприяють  професійному вдосконаленню, творчому зростанню педагогів та мотивують на подальшу плідну професійну діяльність.

Категорія: Новини
Оберіть мову