Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 07 жовтня 2020 року відбувся обласний науково-методичний вебінар для вчителів географії з теми «Сучасний урок географії: ключові особливості та проблеми».

Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 07 жовтня 2020 року відбувся обласний науково-методичний вебінар для вчителів географії з теми «Сучасний урок географії: ключові особливості та проблеми». У семінарі взяли участь 64 вчителя географії закладів загальної середньої освіти Херсонської області.

Відкрила семінар Зоя Володимирівна Філончук, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

У рамках вебінару відбулася зустріч з Русланом Васильовичем Шаламовим, директором з науково-методичної роботи Творчого об’єднання «Соняшник», кандидатом біологічних наук, заслуженим учителем України, співавтором нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Руслан Васильович у своїй доповіді «Стандарт природничої освіти: нові реалії навчання і оцінювання» представив вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з природничої освітньої галузі за новим Державним стандартом базової середньої освіти; навів приклади компетентнісних завдань; наголосив на тому, що провідною ідеєю природничої освіти є інтеграція природознавства з метою створення цілісної картини світу у випускника української школи.

Олена Вікторівна Кохановська, докторка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» виступила з питання «Цифрові ресурси залучення учнів в освітній процес на уроках географії». Олена Вікторівна проаналізувала досвід використання онлайн-ресурсів у навчанні географії; запропонувала добірку корисних додатків для фронтальної, групової та індивідуальної роботи; звернула увагу вчителів на програми для проведення онлайн-тестувань; продемонструвала можливості додатку Plickers як інструменту для організації фронтального опитування учнів.

Зоя Володимирівна Філончук проаналізувала основні підходи до проєктування сучасного уроку географії; розкрила значення компетентнісного підходу в плануванні кожного етапу уроку; зазначила, що методичне підґрунтя реалізації наскрізних змістових ліній становлять компетентнісний, особистісно-орієнтований, комунікативно-діяльнісний та інтегрований (міжпредметний) підходи.

Учасники семінару дійшли висновку, що сучасний урок географії має бути компетентнісно зорієнтованим, науковим за змістом та організацією, інноваційним, спрямованим на соціалізацію особистості учня та формування цінностей.

Учителі мали можливість обговорити з викладачами актуальні питання організації освітнього процесу з географії, а також отримати від них навчальні матеріали онлайн. По закінченню вебінару учасники пройшли онлайн-тестування для отримання сертифікатів.

Матеріали вебінару

Категорія: Новини
Оберіть мову