Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 24 вересня 2020 року в онлайн-режимі за допомогою хмарної платформи ZOOM працівники кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти організували та провели Третю Всеукраїнську науково-практичну веб-конференцію «Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри»

Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 24 вересня 2020 року в онлайн-режимі за допомогою хмарної платформи ZOOM працівники кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти організували та провели Третю Всеукраїнську науково-практичну веб-конференцію «Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри».

Всеукраїнський формат конференції на пленарному засіданні було представлено широкою географією її учасників, а саме: м. Херсон, м. Тернопіль (Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Ребуха Лілія Зіновіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету), м. Полтава (Семеновська Лариса Аполінарівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної й педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка); м. Маріуполь (Поуль Валентина Станіславівна – кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології та розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної освіти) та ін.

Відкрила захід і звернулася до присутніх з вітальним словом Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Не залишив байдужими учасників конференції виступ директора навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради,  кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника освіти України Артема Олександровича Кияновського з теми: «Організація освітнього процесу в Школі гуманітарної праці в умовах пандемії».

Цікаві, змістовні, практично зорієнтовані виступи долучених до заходу відомих у наукових колах докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, професійної та вищої освіти (усього 132 особи) надали можливість виокремити такі вектори розвитку життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій:

 • пріоритетність наукової організації праці педагогічних працівників;
 • розкриття особистісних потенційних можливостей усіх суб’єктів освіти;
 • створення умов для синтезу критичного і творчого мислення у здобувачів освіти;
 • моделювання логіки вирішення проблем різними способами (графічними, інформаційними, образотворчими та ін.);
 • рефлексія характеру набутого суб’єктами освіти досвіду з поглибленням та удосконаленням їхніх морально-ціннісних орієнтацій;
 • урізноманітнення та посилення динаміки процесів взаємообміну змістовими напрямами, видами, формами та прийомами освітньо-виховної діяльності;
 • розвиток гнучких навичок функціональної грамотності у педагогічних працівників та необхідність їх формування у вихованців, починаючи з раннього дитинства;
 • спільна з учнями розробка дієвих правил класних колективів;
 • активізація розвитку емоційного інтелекту у здобувачів освіти з метою формування усвідомленої, розумної, емоційно стабільної, психологічно і фізично здорової особистості, здатної досягати бажаних результатів й критично аналізувати свій психофізіологічний стан для комфортного і якісного життя і ефективного використання людського капіталу;
 • удосконалення розгалуженої системи психологічної служби для забезпечення якісної підтримки фахівців і підвищення якості реалізації кадрового потенціалу в закладах освіти;
 • інтенсифікація роботи учнівського самоврядування для уособлення демократичної та самодіяльної атмосфери, захисту й забезпечення прав усіх учасників колективу, формування у них громадянськості, організаторських якостей;
 • наукове обґрунтування освітнього маршруту дітей з обмеженими можливостями;
 • проєктування й адаптація основної освітньої програми, програми корекційної роботи, індивідуальної освітньої програми для осіб з особливими освітніми потребами;
 • системне консультування учасників освітнього процесу з питань інклюзивної освіти;
 • активізація взаємодії з різними учасниками освітнього процесу (громадськістю, соціальними працівниками, педагогами, батьками, освітніми дитячими колективами) для спільного вирішення завдань дошкільної, загальної, вищої та інклюзивної освіти.

У підсумку всі учасники заходу отримають сертифікати, електронний та паперовий варіант збірника матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції.

Категорія: Новини
Оберіть мову