17 вересня 2020 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

17 вересня 2020 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та прийнято рішення з важливих питань, що стосуються діяльності закладу.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора академії, кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Миколайовича Зубка та першого проректора, доктора педагогічних наук, професора Ірини Ярославівни Жорової, вчена рада схвалила Стратегію розвитку Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Рішенням Вченої ради прийнято документи, які становитимуть систему внутрішнього забезпечення якості освіти в академії: Положення про Комітет з якості освіти, Положення про навчально-методичну лабораторію забезпечення якості освіти, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Реалізувати власну політику забезпечення академічної доброчесності в закладі планують через дотримання Кодексу академічної доброчесності, Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин, створення групи сприяння академічній доброчесності та комісії з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами. Саме ці документи були розглянуто та прийнято  на засіданні.

Запобігання і виявлення плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі як педагогічних та науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради регулюватиметься відповідними Положеннями, схваленими Вченою радою.

Вчена рада прийняла Кодекс корпоративної культури, який визначає колективні цінності та основні пріоритети поведінки членів академічної спільноти; Декларацію про дотримання Кодексу корпоративної культури; Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Рішенням вченої ради схвалено Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації  у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; затверджено навчальні програми тематичних та авторських курсів підвищення кваліфікації (очна форма навчання) педагогічних працівників у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Вчена рада розглянула та прийняла документи, що визначають траєкторію здобуття вищої освіти в академії, а саме: Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Положення, яким визначено порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором; Положення про стейкхолдерів освітніх програм у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» науково-методичним та навчальним виданням науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову