24 жовтня 2019 року кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Формальна й неформальна освіта крізь призму STEM-технологій».

24 жовтня 2019 року кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Формальна й неформальна освіта крізь призму STEM-технологій».

Із вітальним словом до учасників заходу звернулась Галина Сергіївна Юзбашева, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

До участі долучилися представники провідних вишів України (Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Миколаївський національний аграрний університет, Криворізький державний педагогічний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Франка), методичних установ, закладів загальної середньої освіти Херсонської області.

Під час пленарного засідання прозвучали виступи представників двох наукових шкіл, а саме: доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України Олександра Миколайовича Самойленка та доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету Олександра Андрійовича Коновала.

Науковці та вчителі-практики розкрили актуальні питання розвитку й упровадження STEM-технологій в освіту:

  • «Перспективні напрями STEM-освіти» (Бацуровська Ілона Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету);
  • «Методика розробки та впровадження творчих інженерно-технічних завдань в умовах інформаційно-освітнього середовища» (Доценко Наталія Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Миколаївського національного аграрного університету);
  • «Компетенітнісний підхід щодо розробки мережево-цифрового середовища на основі LMS+OFFICE 365» (Самойленко Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України);
  • «Дослідження використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн-засобів під час підготовки здобувачів освіти» (Кім Наталія Ігорівна, кандидат технічних наук, асистент кафедри агроінженерії Миколаївського національного аграрного університету);
  • «Методика розвитку критичного мислення як інноваційна дидактична технологія» (учитель фізики Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №89).

Після пленарного засідання учасники долучилися до проведення секцій та майстер-класів. Цікавими та практично зорієнтованими були майстер-класи «Реалізація фотопроєкту «Берегині рукотворних див» у формальній й неформальній освіті» Галини Михайлівни Гаврилюк, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», та STEM-підхід у процесі викладання німецької мови Надії Миколаївни Деменської, викладача Херсонського ліцею імені О.В. Мішукова.

Такий захід ще раз довів, що питання впровадження STEM-технологій є на часі та потребує ґрунтовного вивчення.

 

 

 

 

Категорія: Новини
Оберіть мову