02 липня 2019 року відбувся єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

02 липня 2019 року відбувся єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

У Херсонській області в І зміну працювали 2 пункти проведення ЄВІ на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» і Херсонського національного технічного університету.

Для проходження ЄВІ були зареєстровані 427 осіб, з’явилося 386 учасників, що складає 90,4 % від кількості зареєстрованих осіб.

На пунктах працювали 75 педагогічних працівників (відповідальні за пункти, інструктори, чергові), 2 працівники ДСО при МВС. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювали 2 уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти.

У ІІ зміну працювали 2 пункти проведення ЄВІ на базі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» і Херсонського національного технічного університету.

Для проходження ЄВІ були зареєстровані 439 осіб, з’явилося 373 учасників, що складає 85 % від кількості зареєстрованих осіб.

На пунктах працювали 73 педагогічних працівники (відповідальні за пункти, інструктори, чергові), 2 працівники ДСО при МВС. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювали 2 уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти.

З 03 липня 2019 року можна ознайомитися з тестовими зошитами ЄВІ та правильними відповідями до завдань у розділі «Учаснику вступних випробувань» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Результати основної сесії ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення.

Категорія: Новини
Оберіть мову