13-14 листопада 2018 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності».

13-14 листопада 2018 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності».

Анатолій Миколайович Зубко, доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», відкрив пленарне засідання конференції й наголосив на тому, що провідною метою заходу є обмін досвідом щодо реформування української системи освіти, визначення перспектив подальшого вдосконалення системи науково-методичного, управлінського та психологічного супроводу професійного розвитку фахівця в системі неперервної освіти.

Василь Васильович Кузьменко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» представив гостей конференції та доповідачів, повідомив, що в конференції беруть участь працівники закладів системи освіти України із 14-ти областей України (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Харківська, Запорізька). Серед учасників 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, 15 аспірантів, здобувачів, наукових кореспондентів; 20 викладачів, 20 завідувачів лабораторій, методистів; 32 директори і заступники директорів закладів загальної середньої освіти; 15 педагогів закладів загальної середньої освіти; 10 вихователів закладів дошкільної освіти, 25 магістрантів; 3 студенти. Із закладів вищої освіти 31 учасник, закладів загальної середньої освіти – 27, закладів дошкільної освіти – 25, закладів професійної освіти – 6.

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Сучасні підходи до організації внутрішнього контролю в закладі загальної середньої освіти»); Михайло Васильович Жук – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти, (Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Освіта у вимірі 2020-2050: виклики, тренди, можливості»); Анатолій Миколайович Наточій – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, «Адаптивне управління виховним процесом у сучасному закладі освіти»); Світлана Федорівна Одайник – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Особливості основних євроінтеграційних заходів у галузі загальної середньої освіти України»); Валентина Михайлівна Курченко – заступник директора з навчально-виховної роботи (Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» №7 Херсонської міської ради Херсонської області, «Особливості впровадження проекту «На крилах успіху» в освітній простір НВК №7 Херсонської міської ради»); Олена Вікторівна Юдіна – викладач кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти( КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», «Інтеграція та інклюзія: сучасний вибір української освіти для дітей з особливими освітніми потребами»).

У межах конференції були проведені засідання секцій за напрямами: «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика», «Історія розвитку та управління освітою», «Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним закладом освіти», «Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті», «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою», «Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості», «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті».

Теми напрямів секцій послугували плідним підґрунтям для обміну думками між учасниками секційних засідань із зазначеної проблематики.

Учасники конференції подякували членам організаційного комітету конференції, до складу якого увійшли Анатолій Миколайович Зубко – ректор, доктор філософії, професор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Василь Васильович Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ніна Віталіївна Слюсаренко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету; професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Колєснік Ірина Миколаївна – завідувач науково-методичної лабораторії перспективного педагогічного досвіду КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Олеся Володимирівна Рідкоус – старший викладач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Програма конференції, що поєднувала доповіді, пленарні виступи та дискусії в межах секцій, дала змогу підбити підсумки і обговорити перспективи щодо розв’язання найактуальніших питань інноваційного розвитку української освіти.

Категорія: Новини
Оберіть мову