27 грудня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

27 грудня 2017 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, на якому розглянуто і ухвалено рішення з ряду важливих питань. Зокрема, затверджено план роботи академії, план роботи вченої ради навчального закладу, ухвалено бюджет академії на 2018 рік.

Відбулося обговорення проектів Положення про вчену раду Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Правил прийому на навчання та Положення про приймальну комісію Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, після чого вчена рада затвердила вищезазначені документи.

Рішенням вченої ради затверджені науково-дослідні теми кафедр академії: кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти; кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій.

Серед інших важливих питань, які розглядалися на цьому засіданні і з яких вченою радою були ухвалені рішення, – це затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 – освіта/педагогіка, спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» видавничій продукції науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову