Науково-педагогічна бібліотека

1З відкриттям у 1944 році обласного інституту удосконалення вчителів, в кожному фаховому кабінеті створювались бібліотечки, накопичувались періодичні видання. Ці матеріали стали основою бібліотеки, що почала діяти з 1953 року. За роки свого існування, вона, як структурний підрозділ інституту, пройшла нелегкий шлях становлення, напрацювання досвіду та традицій, які зберігаються і понині. Біля джерел створення та розвитку бібліотеки стояли бібліотекарі В. Г. Бабкова, Л. І. Баннікова, С. Я. Сегал. У жовтні 1990 року на базі бібліотеки інституту успішно був проведений республіканський семінар «Діяльність бібліотеки обласного інституту удосконалення учителів з пропаганди педагогічної літератури в період курсової перепідготовки педагогічних кадрів».

З 1991 року бібліотеку очолює Наталія Василівна Алексєєва. У бібліотеці також працюють бібліотекарі Світлана Анатоліївна Паламарчук та Ірина Олександрівна Білічук.

Згідно з Положенням «Про мережу освітянських бібліотек» бібліотека академії виконує навчально-методичну, інформаційну, просвітницьку функції в підвищенні кваліфікації вчителів та є регіональним центром педагогічної інформації.

Завдяки підвищенню якості інформаційних послуг, напрацюванню інноваційних методів бібліотечного обслуговування бібліотеці академії у лютому 2015 року було надано статус науково-педагогічної.

Фонд бібліотеки налічує 40911 книг, брошур, журналів, аудіовізуальних та комп’ютерних матеріалів із педагогіки, психології, філософії, соціології, політології.

Джерела комплектування — різноманітні. Це безкоштовне надходження підручників і програм через управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, з Університету менеджменту освіти, Інституту педагогіки, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, Інституту соціальної та політичної психології, Інституту проблем виховання, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, з Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, з Українського інституту національної пам’яті. Допомагають у комплектуванні фонду бібліотеки спонсори — видавництво «Ранок», видавнича група «Основа».

Бібліотека проводить передплату педагогічної преси в кількості 78 назв галузевих газет і журналів. Ведеться систематична картотека статей, поповнюються новими матеріалами актуальні рубрики.

Для більш ефективного інформаційного забезпечення освітян регіону в роботу бібліотеки впроваджуються нові інформаційні технології. У читальній залі встановлено комп’ютери, принтер та ксерокси. Створюється електронна база даних з актуальних питань педагогічної науки і практики. У базу даних занесено 63091 записів. Установлено програмний засіб «Система автоматизації бібліотек «ІРБІС–32», що підтверджено відповідним сертифікатом.

Формуються електронний каталог і тематична картотека. Бібліотека працює в мережі Інтернет.

Діяльність бібліотеки
Друкована продукція академії
Видавнича продукція бібліотеки