Васильєва Наталія Олегівна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Закінчила у 2008 році Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію викладача біології; вчителя хімії, валеології та основ екології. У 2012 році закінчила ДВНЗ «Запорізький національний університет» за спеціальністю «7.01020302. Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання і спорту, фахівця з фізичної реабілітації.

Кандидат біологічних наук з 2013 року. Дисертацію захищено «12» грудня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського на тему «Електрична активність та кровообіг головного мозку хлопчиків з різними темпо-ритмічними характеристиками мовлення»

Має 4 публікації, які включені до наукометричних баз зокрема 1 Scopus та 3 Web of Science Core Collection; 11 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія Б); та близько 40 науково-методичних праць.

Учасник Всеукраїнських конференцій та семінарів. Учасник Міжнародних конференцій м. Падерборн (Німеччина, 2015-2017), м. Тбілісі (Грузія, 2014, 2016), м. Батумі (Грузія, 2014, 2016), м. Констанца (Румунія, 2016), м. Варна (Болгарія, 2015), м. Больцано (Італія, 2015, 2016), XIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді» Одеса, 10-11 вересня 2020 р.

Приймала участь в науковому міжнародному стажуванні International Educational Education Project «Institute of Internatinal Academic and Scientific Cooperation» з 4.02.2017 по 08.02.2017 в м. Варшава, Польща (сертифікат № 02-17-07 від 8.02. 2017 року). Учасник міжнародного стажування «The system of quality assurance of education at Paderborn University» в університеті Падерборн (м. Падерборн, Німеччина) з 4.12.2017 по 8.12.2017 року (сертифікат РВ № 23). Приймала участь в дистанційному міжнародному стажуванні «New and innovative methods»  о 20 травня 2020 року (сертифікат № NR 2245/MSAP/2020).

Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою В 2, у 2020 році (червень 2020 року).

Переклад