Гаврилова Катерина Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін (заступник начальника головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, полковник служби цивільного захисту)Народилась у місті Херсоні у 1984 році.

У 2006 році закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечникова і здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста.

З 2006 року прийнята на службу до Головного управління МНС України в Херсонській області, з присвоєнням спеціального звання лейтенант внутрішньої служби. Цього ж року прийнята на роботу (за сумісництвом) до Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Херсон) на посаду викладача правових дисциплін.

З 2006 року й до теперішнього часу проходить службу в МНС, ДСНС України на різних посадах. У березні 2016 року наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій присвоєно спеціальне звання «підполковник служби цивільного захисту».

2012 року захистила дисертаційне дослідження на тему «Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами» за спеціальністю 12.00.08 Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право та присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук;

2014 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2018 року прийнята на роботу (за сумісництвом) до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради на посаду старшого викладача кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін.

Пріоритетними напрямами наукової роботи на сучасному етапі Катерина Юріївна уважає дослідження теоретичних та практичних аспектів вивчення вимог трудового законодавства в системі освіти, на що й спрямована тематика науково-методичних публікацій: укладання колективного договору, укладання трудового договору (контракту) для керівників, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників закладів освіти.

Під час курсової підготовки, науково-практичних семінарів, тренінгів розглядає особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти, застосування трудового законодавства на практиці тощо. На заняттях постійно впроваджує сучасні підходи до організації освітньного процесу, поєднує фундаментальні психолого-педагогічні знання з активізацією пізнавальної діяльності слухачів засобами інтерактивних методів навчання. У магістратурі  викладає дисципліну «Фінансово-економічні та правові аспекти управління закладом освіти».

Матеріал лекцій та практичних занять спрямований на ознайомлення слухачів з вимогами трудового законодавства, застосуванням трудових правовідносин на практиці в закладах освіти. Знання трудового законодавства працівниками освіти дає змогу практично використовувати у повсякденної діяльності та уникнути порушення законодавства України.

2018 році нагороджена відомчою заохочувальною відзнакою: нагрудним знаком «За відзнаку в службі» наказом Міністра внутрішніх справ України.

Є автором 16 публікацій, зокрема: 7 статей у наукових фахових виданнях, матеріалах конференцій, методичних рекомендацій.

На даний час продовжується робота щодо написання монографії та інших наукових публікації.

Переклад