Докладніше про спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізація
«Управління навчальним закладом»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
Кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Форма навчання – заочна
Термін навчання – 1,5 року (заочна форма)

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

 • Фінансово-економічні та правові аспекти управління навчальним закладом
 • Теорія та менеджмент організацій
 • Керівник навчального закладу
 • Управління навчальною та виховною діяльністю
 • Управління персоналом
 • Управління змістом робіт
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Техніка управлінської діяльності
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Психологія управління
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Освітні технології

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

 • Філософія освіти
 • Педагогіка вищої школи
 • Медійний менеджмент
 • Ділове українське мовлення
 • Тайм-менеджмент керівника навчального закладу
 • Кадровий потенціал вищої освіти
 • Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні
 • Інноваційний менеджмент в начальному закладі
 • Методологія та організація наукового дослідження
 • Управління розвитком персоналу
 • Комунікативна діяльність керівника
 • Розробка та впровадження освітніх проектів.

 

Випускники магістратури можуть займати посади керівних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і найменувань згідно Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 665 (розділ керівники).

Студенти отримують необхідні для роботи:

ЗНАННЯ:

− державні документи, що регулюють організацію навчальної діяльності у закладі освіти;

− загальних засад управління у системі вищої школи та особливості управлінської діяльності у навчально-виховному процесі навчального закладу;

− з спеціальних дисциплін, що розкривають специфіку управлінської діяльності; − основних характеристик менеджера освіти;

− методик та засобів планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях;

− теоретичні основи планування навчальної діяльності та систему управління навчальним процесом;

УМІННЯ:

− організовувати власну управлінську працю;

− використовувати методику та засоби планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях;

− здійснювати організацію заходів щодо створення соціально-психологічних умов діяльності колективу, заходів щодо дотримання правил корпоративної діяльності всіма працівниками закладу;

− застосовувати технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування;

− володіти технікою моніторингу результатів управлінської діяльності;

− здійснювати самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності;

− володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації.

На теперішній час у магістратурі навчається 25 осіб

Оберіть мову