Музей історії народної освіти

1

Екскурсії проводяться під час курсової перепідготовки вчителів та вихователів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів області; під час конференцій, семінарів працівників освіти області. Відвідують музей історії народної освіти учасники Міжнародних та Всеукраїнських заходів. Відвідувачами музею є також студенти вищих навчальних закладів, учні загальноосвітніх навчальних закладів та представники громадськості області.

4

В музеї створено 6 експозиційних просторів, кожен з яких тематично охоплює той чи інший історичний час. Вони об’єднані характером декору і експозиційних вітрин.
На початку експозиції представлені матеріали, що відбивають історію виховання і освіти на Херсонщині починаючи з 1802 року.
Перший навчальний заклад Херсонщини – духовне училище, в якому, крім українців та росіян, навчалися семінаристи з Болгарії, Боснії, Герцеговини.
У 1807р. відкрилося військово-сухопутне училище для солдатських дітей, в 1813р. засноване повітове початкове училище, перший державний навчальний заклад, перетворено пізніше в міське п’ятикласне училище.
Процес розвитку освіти ілюструють різноманітні експонати, як наприклад, шкільні приладдя ХVІІІ ст., зразки, що дають уявлення про навчальну літературу, карти розповсюдження шкіл тощо.

3

Не менш цікавою є колекція шкільних документів, які характеризують діяльність навчальних закладів Херсонського повіту різних типів другої половини ХІХ – початку ХХ століття, 1920-30 років і післявоєнного періоду. Це навчальні плани, розклади занять, шкільні свідоцтва, атестати, похвальні грамоти.
Не тільки вчителі, а й школярі з інтересом знайомляться з зібраними в музеї учнівськими речами різних часів: шкільними сумками, портфелями, пеналами, ручками, перами, олівцями, чорнильницями.
В музеї зберігаються різноманітні фотоматеріали ХІХ–ХХ ст. Фотографії дорадянського періоду надійшли до музею від приватних осіб. Є в колекції фотопортрети, знімки будинків і приміщень навчальних закладів, групові знімки учнів, студентів, вчителів.
Зібрано матеріали про вчителів, які були відзначені званням «Народний учитель», «Заслужений учитель», «Відмінник освіти України».
Неоднозначні процеси, що відбуваються в освітянському житті в 30-ті роки широко представлені в експозиції музею. Масова ліквідація неписьменності, створення загальнодоступної єдиної трудової школи – з одного боку, розгром педології, голодомор і репресії проти представників української інтелігенції – з другого – крайні полоси освітянського життя 1920-1930-х років, відбиті в експозиції.
Окремий розділ експозицій музею присвячений стану освіти в період другої світової війни. Головна увага відвідувачів звертається не те, що фашисти не передбачали для України інших освітніх закладів, крім початкових класів. З 11 років усе населення мало працювати на «ІІІ Рейх». З перших днів війни почали діяти підпільні групи і організації, в яких було багато працівників народної освіти, учнів шкіл.  Про стан освіти області в період воєнних дій і визволення її території від фашистських окупантів; про освітян, що пройшли через пекло воєнного лихоліття розповідає експозиція музею.

2

Ще один напрямок експозиційної діяльності музею – висвітлення стану освіти і педагогічної думки в незалежній Українській державі. З цією метою протягом останніх років були створені виставки «Херсонщина – дітям», «Інноваційна освіта та ділове управління дошкільними і загальноосвітніми закладами», «Довкілля: минуле і сьогодення» та інші, а також виставки, присвячені діяльності окремих навчальних закладів Херсонської області.
Сюжетні фотографії та фотоальбоми відбивають елементи навчально-виховного процесу в дошкільних дитячих закладах, школах, профтехучилищах, педагогічних навчальних закладах, а також визначні події освітянського життя: з’їзди вчителів, конференції, конкурси педагогічної майстерності.
Невід’ємною частиною музейного фонду є періодичні педагогічні видання «Таврійський вісник освіти», «Педагогічний альманах», «Педагогічний проспект», ювілейні збірки «Нам – 60», «Нам – 65», презентаційні матеріали кафедр, науково-методичних відділів та науково-методичних лабораторій Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Серед основних експонатів архівного фонду музею представлена колекція навчальних та методичних видань ХІХ – першої половини ХХст., що являється раритетом та викликає увагу і зацікавленість відвідувачів.
Окремо в колекції слід виділити: «Воспитаніе и начальное обученье: руководство для сельскихъ учителей и матерей» (1870), «Элементарная геометрия» (1905), «Практический курс правописания» (1905), «Отчетъ Херсонской уездной земской управы по народному образованію за 1901 год», «Руководство алгебры и собраніе алгебраическихъ задачъ для гімназій» (1873), «Руководство естественной исторіи для городскихъ училищъ (1879), «Учебная книга сравнительной географіи» (1864), «Методическое решеніе типическихъ арифметическихъ задачъ въ начальныхъ училищахъ» (1908).
Музей намагається бути корисним для освітян нинішніх, дбати про спадок освітян для нащадків.

Положення про Музей історії народної освіти

Оберіть мову