Педагогічний альманах

Починаючи з 2007 року виходить збірник наукових праць ”Педагогічний альманах”. На його шпальтах відомі учені, викладачі, докторанти, аспіранти, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно –технічних навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Редакційна колегія ”Педагогічного альманаху” має такий склад: Іван Бех –доктор психологічних наук, професор (Україна); Євдокія Голобородько – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Віктор Олійник – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Василь Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, головний редактор (Україна); Ігор Жерноклеєв – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Марія Пентилюк – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Григорій Пустовіт – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Галина Сагач – доктор педагогічних наук, професор (Україна); Ніна Слюсаренко – доктор педагогічних наук, професор, відповідальний секретар (Україна); Нада Бабіч – доктор педагогічних наук, професор (Хорватія); Бажена Мухацка – доктор педагогічних наук, професор (Польща); Раїса Серьожникова – доктор педагогічних наук, професор (Росія); Олександр Тесленко – доктор педагогічних наук, доктор соціологічних наук, професор (Казахстан); Анатолій Зубко – кандидат педагогічних наук, професор (Україна); Ірина Жорова – доктор педагогічних наук, доцент (Україна); Юлія Кузьменко – доктор педагогічних наук, доцент (Україна); Віталія Примакова – доктор педагогічних наук, доцент (Україна); Наталія Терентьєва – доктор педагогічних наук, доцент (Україна); Сергій Моїсеєв – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); Галина Юзбашева – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); Олена Кохановська – кандидат педагогічних наук (Україна).

 

2

”Педагогічний альманах” має такі рубрики: ”Теорія і методика організації виховного процесу”; ”Теорія і методика організації навчального процесу”; ”Теорія і методика організації професійного навчання”, ”Теорія змісту, організації та управління навчально-виховним процесом”; ”Соціальна педагогіка”; ”Історія педагогіки”.
Нині збірник наукових праць набув популярності серед науковців Херсонщини та стає відомим у наукових колах України.

Вимоги до написання та оформлення статей збірника наукових праць «Педагогічний альманах»

Оберіть мову