Курси підвищення кваліфікації

2018 рік

Положення про організацію навчального процесу з підвищення кваліфікації у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ ТВОРЧУ РОБОТУ СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Перелік спецкурсів для педагогічних працівників
Перелік освітньо-кваліфікаційних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Освітньо-кваліфікаційні програми, погоджені Департаментом вищої освіти МОН України і Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (24.03.2011р.)
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ для слухачів курсів підвищення кваліфікації в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»