Навчально-методична лабораторія зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти

Науково-методична лабораторія зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти
Напрями діяльності лабораторії:
• Упровадження Національної доктрини розвитку освіти (Указ Президента України № 347 від 17.04.2002 року);
• виконання:
— Указів Президента України № 1013/2005 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» (Указ Президента України № 1497 від 22.10.2005 року);
— постанови КМУ № 1312 від 31.12.2005 року «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти»;
— наказів Міністерства освіти і науки України;
— Плану спільних дій Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти та управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.
Основні завдання лабораторії:
• сприяння підвищенню якості загальної середньої освіти, відновленню її змісту, форм організації навчально-виховного процесу, у тому числі шляхом упровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій;
• співпраця з органами виконавчої влади на місцевому, регіональному та державному рівнях; з кафедрами та підрозділами академії;
• підготовка старших інструкторів та інструкторів, відповідальних за пункти тестування, консультантів-реєстраторів пунктів реєстрації, старших екзаменаторів та екзаменаторів, залучених до перевірки відкритих завдань з української мови і літератури;
• навчання вчителів-предметників працювати з тестовими матеріалами;
• систематизація інформації, підвищення її оперативності та доступності для користувачів;
• здійснення контролю за дотриманням усіх процедур щодо проведення моніторингу та впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в області;
• створення банку статистичних даних результатів моніторингових досліджень;
• вивчення та узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду моніторингу якості освіти, висвітлення його в фахових виданнях, на науково-теоретичних та практичних конференціях, семінарах;
здійснювати:
• моніторинг курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
• моніторингові дослідження, розроблені Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Кадровий склад лабораторії

bilaЗавідувач лабораторії 
Біла Лариса Вікторівна
викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін. Закінчила Брянський державний педагогічний інститут ім. І.Г. Петровського, здобула кваліфікацію вчителя фізики та математики середньої школи. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Система зовнішнього незалежного оцінювання та її запровадження в Україні», «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з предметів природничо-математичного циклу», «Моніторингові дослідження як інструмент удосконалення системи освіти», «Стандартизація тестування як засіб підвищення якості освіти». Автор 12 статей у фахових виданнях, 3 методичних рекомендацій. Має нагороди: грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, подяки Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти, Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, правління БОІФ «Інтершкола».
dy4oksvetaМетодист лабораторії 
Дичок Світлана Миколаївна

методист науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

У 1996 рік закінчила природничий факультет Херсонського педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Отримала кваліфікацію вчителя біології та географії. З 1996 року працювала вчителем географії в школах Херсонщини. З 2008 року працює методистом науково-методичної лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Спеціаліст І категорії.

У складі лабораторії С. М. Дичок здійснює контроль за дотриманням усіх процедур щодо проведення моніторингу та впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в області, створює банк статистичних даних результатів моніторингових досліджень, навчає вчителів-предметників працювати з тестовими матеріалами, сприяє підвищенню якості загальної середньої освіти, шляхом впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій, вивчає та узагальнює міжнародний та вітчизняний досвід моніторингу якості освіти, висвітлює його в фахових виданнях, на науково-теоретичних та практичних конференціях, семінарах.

Є співавтором методичних рекомендацій з теми «Підготовка та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ВНЗ». Має ряд статейунауково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти».

Список публікацій

Нормативні документи

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

від 25 вересня 2008 року № 857 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»

від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

від 04 липня 2005 року № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 31 грудня 2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання моніторингу освіти»НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 27.03.2015 № 365 «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і Науки України від 27 листопада 20014 р. № 1393 та від 16 грудня 2014 р. № 1475» (про затвердження Календарних планів підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінюванння)

від 16.03.2015 № 300 «Про затверждення Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання»

від 16.03.2015 №299 «Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання»

від 17.02.2015 № 156 «Деякі питання організації роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році»

від 03.02.2015 № 85 «Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

від 29.12.2014 № 1529 «Про затвердження зразка Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, зразка Інформаційної картки до нього та їх технічного опису»

від 26.12.2014 № 1526 «Деякі питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

від 05.11.2014 № 1276 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121»

від 17.10.2014 № 1177 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»

від 02.10.2014 № 1125 «Щодо створення Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти»

від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»

від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році.»

від 16.01.2014 № 35 «Про затвердження інструкції про порядок виготовлення дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання»

від 08.11.2013 № 1572 «Про внесення змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

від 24.05.2013 №586/508 «Про затвердження інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України»

25.11.2011 № 1354 «Про затвердження Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів»

від 22 грудня 2010 року № 1264 «Про розподіл областей для обслугогування регіональними центрами оцінювання якості освіти» (із змінами)

від 29.05.2008 № 479 «Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

від 25.02.2008 № 124/95 «Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання»НАКАЗИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

від 08.04.2015 № 27 «Про затвердження кошторису витрат виготовлення дубліката сертифіката за 2008 — 2009 роки»

від 23.03.2015 № 24 «Про затвердження Порядку видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт»

від 19.12.2014 № 137 «Про визначення осіб, уповноважених виступати від імені Українського центру оцінювання якості освіти»

від 16.10.2014 № 106 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році»

від 24.04.2014 № 36 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Українському центрі оцінювання якості освіти»

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію Українського центру оцінювання якості освіти, введений в дію пунктом 1 наказу від 15.04.2014 року № 34

Аналітика

Динаміка результатів ЗНО за предметами у Херсонській області (2008-2014 рр.)Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року

Стислий виклад методики побудови рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 рокуРейтинг навчальних закладів Херсонської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року

Рейтинг ліцеїв та гімназій Херсонської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2015 року

Навчальні заклади Херсонської області, учні яких склали ЗНО на 200 балів за рейтинговою шкалою

Загальноосвітні навчальні заклади, десять або більше випускників яких не подолали поріг «склав/не склав» ЗНО з української мови і літератури в 2015 роціРейтинг ЗНЗ Бериславського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Білозерського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Великолепетиського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Великоолександрівського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Верхньорогачицького району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Високопільського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Генічеського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Голопристанського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Горностаївського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Іванівського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Каланчацького району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Каховського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ м. Каховка Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ м. Нова Каховка Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ м. Херсон Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Нижньосірогозького району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Нововоронцовського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Новотроїцького району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Скадовського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Цюрупинського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Рейтинг ЗНЗ Чаплинського району Херсонської області за результатами ЗНО з української мови і літератури

Тести ЗНО