Навчально-методична лабораторія інформаційних технологій та дистанційного навчання

kozachkovaЗавідувач навчально-методичної лабораторії
Назаренко Вадим Сергійович
кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичної лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.Назаренко Вадим Сергійович народився 10 червня 1984 року в місті Цюрупинську Херсонської області.Навчався в Цюрупинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2. Вищу освіту здобув у Херсонському державному університеті – магістр, викладач географії та вчитель біології (2001-2006 роки). У 2009-2012 роках навчання в аспірантурі на базі Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Трудовий шлях розпочав з Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів, де працював учителем інформатики та географії впродовж 7 років. Під час роботи в школі активно готував учнів до районних та обласних олімпіад, конкурсів інформаційно-технологічного спрямування. Як результат, учні були переможцями районних етапів і учасниками обласних конкурсів користувачів ПК. За плідну роботу з учнівською молоддю неодноразово нагороджувався грамотами відділу освіти (з 2006 по 2013 рік).

Вадим Сергійович першим у Цюрупинському районі разом з учнями розробив сайт школи; залучається до реалізації та розвитку обласної програми «Створення єдиного інформаційного простору». Здійснюючи педагогічну діяльність багато уваги приділяв самоосвіті шляхом участі в науково-методичних семінарах і тренінгах; проходить навчання з профільних курсів: «Основи візуального програмування», «Основи веб-дизайну», «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Методика викладання навчального курсу «Сходинки до інформатики»», «Цифрові технології». Вадим Сергійович – активний учасник проекту «Як створити сучасну шкільну газету».

Як учитель вищої кваліфікаційної категорії, долучається до всеукраїнських конкурсів «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні». У рамках проведення Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012» та Восьмого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (2011 рік) здобуває сертифікати «лауреата», а в міжнародному конкурсі «Історії успіху вчителів та учнів – учасників освітніх програм Intel в Україні» (2013 рік) здобуває сертифікат «переможця». Набутий науково-педагогічний досвід демонструє на професійному конкурсі «Вчитель року», як керівник творчої групи вчителів інформатики (2007-2013 роки) надає методичну допомогу колегам. Він уміло координує реалізацію в області програми Національного проекту «Відкритий світ», на громадських засадах є технічним керівником Цюрупинського ресурсного центру громадянської освіти, співорганізатор районного проекту «Кінотеатр під відкритим небом» (2011-2012 роки).
Його життєве кредо: «Може навчати той, хто навчається сам». Тому, починаючи з 2006 року, активно займається науковими дослідженнями. Вадимом Сергійовичем у 2010 році було розроблено та впроваджено у відкритий освітній простір авторську модель онлайн-ресурсного центру з питань самоосвіти педагогів, до навчання в якому долучилися більше 400 педагогів з різних регіонів України і навіть зарубіжжя. Власне бачення розвитку професійної педагогічної освіти він представив під час захисту дисертаційного дослідження «Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів у системі післядипломної освіти» (2012 рік) та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З вересня 2013 року перейшов працювати до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради на посаду завідувача науково-методичної лабораторії інформатики. Основними напрямами його наукової діяльності є: розробка науково-методичних матеріалів щодо використання ІКТ, науковий супровід експериментальної роботи, створення та адміністрування електронних ресурсів, проектна діяльність, дистанційна освіта дорослих, використання інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломному навчання.

Працюючи в академії, продовжує брати участь у науково-методичних заходах: Всеукраїнській науково-практичній з міжнародною участю Інтернет-конференції «Досвід професійного саморозвитку педагогічного працівника на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та потенційних можливостей мережі Інтернет», всеукраїнській конференції «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів», V Міжнародному форумі «Нові горизонти ІКТ в освіті»; стає учасником майстер-класу «Продуктивна технологія».

Вадим Сергійович налагодив співпрацю з дистанційною академією ELNIK, що дозволяє демонструвати слухачам курсів підвищення кваліфікації додатковий матеріал, спрямований на самовдосконалення. Створив платформу дистанційної підтримки педагогічних кадрів, засобами якої здійснюється організація дистанційного проходження спецкурсів, які спрямовані на підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів.

Назаренко Вадим Сергійович – автор багатьох наукових праць, серед яких методичні рекомендації, навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології в післядипломній освіті» (2013 рік).

За активну співпрацю, цікаві й змістовні матеріали, надані для публікації у виданні, отримав подяку від редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».

З 2014 року розпочав вивчення проблеми впровадження хмарних технологій у навчально-виховний процес.

Список публікацій
Тематика лекцій

Методист навчально-методичної лабораторії Kohanovska
Кохановська Олена Вікторівна
методист навчально-методичної лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. Народилась 10 травня 1982 року у місті Херсоні. У 2004 році закінчила Херсонський державний університет, отримавши кваліфікацію «Викладач математики. Вчитель основ інформатики». 2008 року закінчила Херсонський національний технічний університет, отримавши кваліфікацію «спеціаліст з фінансів». 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук на тему «Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів». Має понад 30 наукових публікацій, серед яких монографія, навчально-методичний посібник, статті, тези, методичні рекомендації та розробки тощо. Нині працює над науково-дослідною темою «Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти в навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття». Матеріал лекційних та практичних занять О. В. Кохановської ознайомлює слухачів курсів з найновішими досягненнями у сфері дистанційної освіти, поглиблює їх знання з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
Список публікацій
Тематика лекцій