Результати вступного фахового випробування (тестування) з педагогіки та історії України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)»

Група 1

Група 2

Оберіть мову