Оголошення приймальної комісії

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Запрошує на навчання

для здобуття ступеня «магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Форма навчання – заочна

для здобуття ступеня «доктор філософії»
за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
Форма навчання – заочна

 

З питань вступу на навчання звертатися:
73034 м. Херсон, вул. Покришева, 41
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», приймальня ректора.

Телефон: (0552) 37-02-00
Факс: (0552) 37-05-92
E-mail: info@academy.ks.ua
Web: http://academy.ks.ua

До послуг студентів: навчальний корпус, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, їдальня.

Графік проведення консультацій та вступних випробувань у 2019 році при прийомі на заочну форму навчання для здобуття ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління закладом освіти» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

Графік проведення консультацій та вступних випробувань у 2019 році при прийомі на заочну форму навчання для здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти» ХОР

Список рекомендованих для зарахування до магістратури за спеціальністю 073 «Менеджмент»