Науково-методична лабораторія хімії

Напрями діяльності лабораторії:

  • організація роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів вчителів хімії;
  • реалізація державних цільових програм, проектів;
  • вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду освітян Херсонщини;
  • координація роботи творчих груп учителів хімії з метою створення навчально-методичних посібників, навчальних програм;
  • організація та проведення в міжкурсовий період конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних виставок, присвячених актуальним питанням діяльності в галузі освіти;
  • здійснення науково-методичного супровіду експериментальної діяльності навчальних закладів області;
  • проведення апробація підручників, програм, посібників з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.


kozachkovaЗавідувач науково-методичної лабораторії
Юзбашева Галина Сергіївна
завідувач науково-методичної лабораторії хімії Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Народилась 02 лютого 1953 року в м. Василівка Запорізької області. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Учитель біології, хімії», здобула кваліфікацію «Магістр хімії». Автор понад 110 наукових, науково-методичних праць, серед яких 15 навчально-методичних посібників (5 посібників з грифом МОН), понад 50 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації, авторські програми. Науковий консультант експериментальних навчальних закладів регіонального рівня. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, що розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Методика диференційованого навчання предметів природничо-математичного та технологічного циклів», «Застосування методів педагогічного дослідження в шкільній практиці», «Реалізація принципу практичної спрямованості підготовки учнів у навчанні предметів природничого циклу», «Профілактика йододефіцитних захворювань у школі» та ін. Нагороджена: Знаком «Василь Сухомлинський», нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами, подяками Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій