Навчально-методичний відділ природничо-математичних дисциплін та технологій

Напрями діяльності відділу:

 • спрямування роботи науково-методичного відділу на виконання заходів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, документів ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, Державної цільової програми впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року;
 • упровадження науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи»;
 • реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищення методичної і загальної культури педагога, створення сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу;
 • вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду кращих учителів області;
 • створення та використання вчителями природничо-математичних та технологічних дисциплін освітнього простору через дистанційне навчання;
 • застосування інноваційних технологій, зокрема мережних і хмарних технологій для вирішення основних завдань шкільної природничо-математичної, технологічної освіти;
 • організація роботи з обдарованою молоддю;
 • розробка навчально-методичного забезпечення допрофільного та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • організація співпраці з учителями області у контексті дослідження кафедральної теми «Науково-методичне забезпечення якості післядипломної освіти вчителів природничо-математичних та технологічних предметів на інноваційній основі».

 

 

kozachkovaЗавідувач навчально-методичного відділу
Шолохова Наталя Сергіївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, завідувач навчально-методичної лабораторії математики, фізики та астрономії, Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.Наталія Сергіївна Шолохова народилася 7 червня 1950 року в місті Херсоні.У 1967 році закінчила Херсонську середню школу № 19. У 1969 році вступила до Запорізького машинобудівного інституту імені В. Чубаря, а в 1974 році закінчила фізико-математичний факультет за спеціальністю «фізика» Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської.Наталія Сергіївна одружена, має дорослого сина.Життєве кредо: «Мудрість людини – це не її досвід, а власне вміння вчитися на досвіді інших».З 1974 по 1984 рік працювала вчителем, а згодом – директором Птахівської середньої школи Скадовського району. Птахівська середня школа… Позакласні за¬хо¬ди, туристичні походи, творчі конкурси, у яких регулярно виборювали перемоги класи Наталії Сергіївни. Першими переможцями обласних олімпіад з фізики були її учні.

Працюючи директором школи, вона завжди пам’ятала, що вчитель не робить кар’єри… Він – актор, скульптор, лікар. Для колег і учнів вона зажди була досвідченим наставником, у якого вчилися, шукали поради, знаходили захист і підтримку; близькою надійною людиною, якій можна відкрити душу, довірити всі свої таємниці та знайти цілковите розуміння.

Н. С. Шолохова створила власну систему роботи, яка об’єднувала три основні параметри: поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм роботи, що сприяли формуванню позитивної мотивації учнів, вільному, але водночас морально та соціально зорієнтованому розвитку їх особистості; використання проблемного та інтегрованого підходів, спрямованих на розвиток активного самостійного, творчого мислення учнів; впровадження дослідницького підходу, спрямованого на формування у школярів ціннісного ставлення до фізичних знань, залучення їх до самостійної пошукової діяльності.

З 1984 по 1989 рік трудову діяльність продовжила у Старозбур’ївській допоміжній школі-інтернаті Голопристанського району, працювала директором школи. Проблемна школа. Проблемні діти. І завжди Наталія Сергіївна націлювала вчителів на те, що ми не можемо зробити дитину щасливо, але в наших силах дати дітям прагнення до щастя, віру в те, що людина може бути щасливою.

Наукову діяльність розпочала в 1989 році в Херсонському обласному інституті вдосконалення вчителів.

З 1989 року по 2004 – працювала завідувачем кабінету фізики, а з 2004 – завідувач науково-методичної лабораторії фізики та астрономії Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У цей період на базі кабінету фізики було проведено два IV етапи Всеукраїнської олімпіади з фізики (1991, 1997), два Всеукраїнські семінари для завідувачів кабінетами фізики обласних інститутів післядипломної освіти України (1997, 2004).

Для Херсонської області це зоряний час на теренах фізичної освіти. З 1991 року і по теперішній час учнівська команда з фізики Херсонської області входить у п’ятірку сильніших команд України.

У 2006 році захистила дисертацію з теми «Формування когнітивних умінь учнів при навчанні фізики у 7–8 класах за інтерактивними технологіями» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. – теорія методики навчання фізики.

З серпня 2012 року – старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Наталія Сергіївна – методичний консультант в експериментальних школах області з питань:

 • наступність у формуванні екологічної свідомості учнів сільської школи на основі місцевого природно-заповідного фонду (Олександрівська ЗОШ Білозерського району);
 • управління розвитком шкільної освіти в умовах ранньої профілізації учнів (Голопристанська ЗОШ № 3);
 • організаційно-педагогічні умови профільного навчання природничого напряму в загальноосвітній школі сільської місцевості (Брилівська ЗОШ Цюрупин-ського району).

 

Обласний тренер програми «Intel».

Для вчителів області підготовлені матеріали «Бібліотечка «Учитель–учителю»:

 • випуски № 1, 2, 3, 4. Методична серія для вчителів фізики, астрономії, природознавства.
 • випуски № 5, 6, 7, 8. Методична серія для вчителів фізики.

 

Загальний педагогічний стаж становить 40 років.

Наталія Сергіївна вважає, що в самореалізації особистості головне значення має культура, мораль, етика, відповідальність, прилучення до творчості, самовдосконалення. Усі ці якості притаманні Наталії Сергіївні, як фахівцю, який має власний стиль навчання та спілкування. Інтелігентна, скромна, високоморальна людина, що здобуло їй повагу серед колег. Мобільно реагує на освітні потреби та запити педагогів області, що сприяє зростанню їхньої професійної майстерності, як під час проведення курсів підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період.

Тривалий час очолює обласну школу «Творчий розвиток учителя фізики», а також бере участь у роботі ДЕК при ХДУ на фізико-математичному факультеті. Розробляє методичні рекомендації з актуальних питань методики викладання фізики. Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. У 2013 році у ювілейній L Всеукраїнській олімпіаді з фізики учнівська команда Херсонщини знову перша!

Є автором 60 науково-методичних праць, серед них навчальні посібники, статті, тези конференцій.

Основні питання, які висвітлює на курсах: «Мисленнєві моделі в навчальному процесі з фізики», «Спецкурс як дієва складова процесу підготовки творчого учня», «Використання елементів астрономії при розв’язуванні задач з фізики» тощо.

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

Лабораторії:
Лабораторія математики, фізики та астрономії
Лабораторія біології й хімії
Лабораторія технологій
Лабораторія географії та економіки
Лабораторія фізичної культури й Захисту Вітчизни