Навчально-методичний відділ природничо-математичних дисциплін та технологій

Напрями діяльності відділу:

  • спрямування роботи науково-методичного відділу на виконання заходів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, документів ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, Державної цільової програми впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року;
  • упровадження науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи»;
  • реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
  • підвищення методичної і загальної культури педагога, створення сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу;
  • вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду кращих учителів області;
  • створення та використання вчителями природничо-математичних та технологічних дисциплін освітнього простору через дистанційне навчання;
  • застосування інноваційних технологій, зокрема мережних і хмарних технологій для вирішення основних завдань шкільної природничо-математичної, технологічної освіти;
  • організація роботи з обдарованою молоддю;
  • розробка навчально-методичного забезпечення допрофільного та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
  • організація співпраці з учителями області у контексті дослідження кафедральної теми «Науково-методичне забезпечення якості післядипломної освіти вчителів природничо-математичних та технологічних предметів на інноваційній основі».

 

kozachkovaЗавідувач науково-методичного відділу
Мазаєва Катерина Вікторівна

Список публікацій
Тематика лекцій

Лабораторії:
Лабораторія математики
Лабораторія інформатики
Лабораторія фізики та астрономії
Лабораторія хімії
Лабораторія біології та основ здоров’я
Лабораторія трудового навчання, креслення та ОБЖД
Лабораторія географії та економіки